jeudi 19 août 2010

Thứ Sáu Tuần XX TN

Th. Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh

CHỈ MỘT GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG

Chúa Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,37-39)

Suy niệm: Đạo lý “thương người như thể thương thân” không xa lạ gì với đạo làm người, cách riêng đối với dân tộc Việt Nam. Chúa Giêsu cũng dạy như thế. Nhưng điểm đặc biệt nơi giáo huấn của Ngài là Ngài đã nhập điều răn “mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn” lại thành một với điều răn “yêu người thân cận như chính mình”: hễ mến Chúa thì cũng phải yêu người, nếu không chỉ là nói dối (x. 1Ga 4,20-21).

Mời Bạn: Phải chăng đây là thách đố lớn nhất cho chúng mình để làm môn đệ chân chính của Thầy Giêsu? Làm sao có thể nhìn thấy Chúa nơi người khác để mà yêu thương khi họ thật khó thương? Khi họ đang gây ra cho mình biết bao điều khó chịu? Khi họ khinh bỉ, cư xử lạnh nhạt với mình? Khi họ vu khống, mạ lỵ, đánh đập, áp bức mình cách bất công? Khi họ chiếm đoạt tài sản và có khi cả mạng sống mình nữa? Bạn ơi, bí quyết để yêu người như chính mìnhyêu người như Chúa yêu ta: Nếu như Chúa Cha yêu thương chúng ta khi Ngài nhìn chúng ta qua khuôn mặt Người Con Chí Ái chịu khổ nạn, thì chúng ta cũng phải nhìn người khác để yêu thương họ nơi dung mạo đau khổ của Đức Kitô chịu đóng đinh.

Sống Lời Chúa: Tìm một điểm đáng yêu, một lý do để yêu thương nơi người mà bạn cảm thấy khó thương nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu đáng mến. Trên thập giá, Chúa đã tiêu diệt sự thù ghét. Xin cho con biết yêu thương mọi người ngay cả kẻ thù khi con chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh vì yêu họ.

Aucun commentaire: