lundi 31 août 2009

Thứ Năm tuần 23 TN

Th. Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh
HIỆU NGHIỆM CỦA SỰ VÂNG LỜI

“Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” (Lc 5,5)
Suy niệm: Tất cả truyền thống Kinh Thánh xác nhận rằng vâng lời trọng hơn của lễ bởi vì của lễ chỉ là những đồ vật bên ngoài còn vâng lời là cho đi những ý riêng, những tình cảm mà ta ôm ấp trong máu thịt của mình. Vâng lời là cho đi cả con người của ta! Ngoài ra Kinh Thánh ghi lại biết bao mẫu gương chứng minh hiệu quả của đức vâng lời thật là cao quí và to lớn: Abraham vâng lệnh Thiên Chúa hiến tế chính Isaac con mình đã mở đầu cho giao ước khai sinh một dân riêng của Chúa; Mẹ Maria thưa “vâng” đã đem Con Thiên Chúa đến với loài người; và sự vâng phục của Phêrô khiến ông và các bạn chài thu được một mẻ cá chưa từng có trước đây trong nghề của mình.
Mời Bạn: Vâng lời mà thấy được những lợi ích cụ thể trước mắt thì không khó; còn vâng lời để xoay chuyển một tình thế gần như vô vọng mới là điều đáng quí và đáng nói. Sự vâng phục này đòi hỏi một lòng tin và một tình mến.
Chia sẻ: Hãy chia sẻ một kinh nghiệm mà vì thiếu vâng phục đưa bạn tới một kết cục không tốt; và một kinh nghiệm vì vâng lời mà gặt hái được những kết quả tốt đẹp cho bản thân bạn và cho người khác nữa.
Sống Lời Chúa: Thánh Phaolô nói: “Tôi biết tôi đã tin vào ai” để rồi Ngài hoàn toàn tín thác và vâng phục. Cũng thế, bạn cần biết Đấng mà mình vâng phục là ai để không phải hy sinh vô ích và tai hại. Đấng ấy chính là Chúa, Đấng không lừa dối ai bao giờ!
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn biết sẵn lòng vâng nghe Lời Chúa dạy; vì Lời Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống của con. Amen.

Thứ Tư tuần 23 TN

CẤT BƯỚC RA ĐI
“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” (Lc 4,43)

Suy niệm: Trong cuốn Nhật Ký Truyền Giáo, cha Piô Ngô Phúc Hậu chia sẻ: “Mình chủ trương rằng người truyền giáo phải khởi đầu sự nghiệp bằng việc ra đi. Đi để thấy mình phải làm gì, phải làm thế nào và phải làm tới mức độ nào. Đức Giê-su đã đi và đi không ngừng. Thánh Phao-lô cũng thế.” Quả vậy, người truyền giáo không được an phận thủ thường mà phải chấp nhận một cuộc sống đầy rủi ro và sóng gió, phải ra đi để có thể loan báo Tin Mừng. Người truyền giáo phải hiện diện và tiếp xúc với anh chị em lương dân, cụ thể là chính trong môi trường mà bạn đang sống và làm việc. Chính sự hiện diện và tiếp xúc mới nảy sinh tình yêu bởi vì không có tình thương yêu thì không thể truyền giáo được.
Mời Bạn: Việc loan báo Tin Mừng không phải là việc “lưu hành nội bộ” hạn hẹp trong nội vi nhà thờ, cộng đoàn mà là cất bước ra đi đến với anh em lương dân; là trình bày gương mặt Đức Ki-tô cho những người mà bạn gặp gỡ tiếp xúc trong khu xóm, trường lớp, trong nơi bạn làm việc bằng một đời sống khiêm tốn, phục vụ và đượm tình bác ái yêu thương.
Chia sẻ: Bạn đã từng giới thiệu Ki-tô cho ai chưa? Bằng cách nào?
Sống Lời Chúa: Tìm cách giới thiệu Đức Ki-tô cho những người thân quen và những người bạn tiếp xúc trong môi trường sống và làm việc.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho những người con quen biết, những người con tiếp xúc hằng ngày nơi chúng con sống học tập và làm việc được sớm tin nhận Đức Ki-tô là Chúa và là Đấng Cứu Độ.

Thứ Ba tuần 23 TN

LỜI UY QUYỀN
“Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông… Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” (Lc 4,34)

Suy niệm: Mọi người ở hội đường sửng sốt về cách giảng dạy đầy uy quyền của Chúa Giêsu. Khác với các kinh sư, Ngài không trích dẫn các bậc thầy nổi tiếng, nhưng đưa ra ý kiến độc lập và tích cực của mình về vấn đề giải thích và áp dụng Luật. Lời uy quyền ấy lại được minh chứng bằng phương cách trừ quỷ độc đáo. Trong khi các thầy trừ quỷ xua đuổi quỷ bằng các câu thần chú, lời gào thét, hoặc nghi lễ có tính ma thuật, Ngài chỉ cần một lời, lời ngắn gọn, nhưng đầy sức mạnh, đã khiến quỷ phải vâng phục. Phản ứng yếu ớt của quỷ -kêu la van nài- cho thấy chúng hiểu rằng khi Đấng Thánh xuất hiện, chúng chỉ còn một con đường tháo lui. Quả vậy, ánh sáng và tự do của Đấng Thánh này đi đến đâu, bóng tối và sự áp chế của ma quỷ trên con người lùi bước đến đấy.
Mời Bạn: Bạn vẫn ở dưới trướng của ma quỷ khi lòng bạn bị “ám” bởi của cải, hưởng thụ, danh tiếng, tính dục, hay quyền hành. Bạn hãy để Lời đầy uy quyền của Ngài khu trừ những thứ “quỷ ám” của thời đại, để tâm hồn, gia đình bạn… thật sự là nơi Chúa ngự trị.
Chia sẻ: Niềm vui và an bình khi bạn thật lòng sám hối và lãnh nhận bí tích hòa giải.
Sống Lời Chúa: Tôi xin Chúa Thánh Thần giúp mình nhận dạng những hình thức “quỷ ám” đang thống trị tâm hồn mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dựa vào sức mạnh Lời Chúa. Xin dùng Lời uy quyền của Chúa để xua trừ khỏi lòng chúng con sự ích kỷ, lòng oán hờn, tính tham lam, thói hưởng thụ, là những thói xấu cho thấy ma quỷ đang cư ngụ trong tâm hồn chúng con. Amen.

Thứ Hai tuần 23 TN

TRUYỀN GIÁO NƠI QUÊ HƯƠNG
Rồi Đức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày Sabát, và đứng lên đọc Sách Thánh. (Lc 4,16)

Suy niệm: “Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày Sabát.” Chúa Giêsu không phải là “người xa lạ”:
- Ngài không xa lạ với dân tộc, với người đồng hương của Ngài. Nhưng cũng chính vì tưởng rằng mình đã quá biết Ngài nên những người Do Thái đã không nhận ra con người đích thực và sứ điệp của Đức Kitô.
- Ngài càng không xa lạ với việc nói Lời Chúa cho dân tộc mình. Ngài đến để làm “ứng nghiệm Lời Kinh Thánh” là “loan báo Tin Mừng” cho người đồng hương của Ngài. Tiếc thay, cũng như nhiều người Do Thái khác, họ thích “tìm dấu lạ”, “tìm của ăn hay hư nát” nên đã không lĩnh hội được sứ điệp của Ngài.
Giêsu ơi, Chúa muốn trở nên người thân thuộc với chúng con, nhưng chúng con lại coi Chúa như người xa lạ vì chúng con làm những việc thờ phượng Chúa mà thiếu một tấm lòng. Vì thế, chúng con cũng xa lạ với Lời Chúa. Việc học hỏi và suy niệm Lời Chúa lắm khi bị mất hút giữa biết bao mối bận tâm khác của chúng con. Chúng con lại càng xa lạ với việc loan báo Lời Chúa. Đã hơn 400 năm Tin Mừng được rao giảng trên đất Việt, vậy mà ngày nay vẫn còn rất đông đảo anh chị em đồng bào của chúng con chưa được nghe nói về Tin Mừng.
Chia sẻ: Nhóm của tôi có hoạt động nào để giới thiệu sứ điệp cho anh em lương dân chưa?
Sống Lời Chúa: Làm một việc tốt với ý cầu nguyện cho việc truyền giáo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở rộng cõi lòng con cho Chúa để con nhiệt thành loan báo Lời Chúa cho anh chị em đồng bào với chúng con.

samedi 29 août 2009

Chủ nhật tuần 23 TN B

TÌM RA CỘI NGUỒN CỦA SỰ DỮ
“Tất cả những điều xấu đều từ bên trong xuất ra và làm cho người ta ra ô uế.” (Mc 7,23)

Suy niệm: Có một trò chơi trẻ em thật giản dị nhưng cũng thật ý nghĩa: cầm một củ đậu phộng đoán thử bên trong hạt đậu chắc hay lép. Đối với hạt đậu non, vỏ bên ngoài còn trơn láng thì thật dễ đoán. Còn đối với hạt đậu già, vỏ bên ngoài đã sần sùi lên thì chỉ có bóc vỏ ra mới biết được. Con người cũng vậy, nhìn từ bên ngoài thì không thể đánh giá đúng phẩm chất của họ, phải thấy được động lực thúc đẩy chúng từ cõi thâm sâu của tâm hồn. Chính vì thế, những hạt đậu dù vỏ bọc bên ngoài đẹp đẽ nhưng hạt giống bên trong lép xẹp thì nếu có mọc lên thì cũng chỉ là những cây đậu èo uột mà thôi. Và cũng tương tự như thế mọi sự xấu xa, tội ác trên đời này như đố kỵ, tham lam, thù ghét, kiêu ngạo… đều từ những dục vọng đen tối ở tận đáy tâm hồn người ta xuất phát ra.
Mời Bạn: Để có thể nhìn thật sâu vào nội tâm để thấy được nguyên nhân gây nên mọi điều xấu xa trong cuộc sống mình, cần phải biết xét mình theo chiều sâu, nghĩa là xét một hành vi cụ thể và khám phá ra động cơ sâu xa nhất dẫn đến hành vi đó. Và để có thể làm được điều này bạn cần có sự bình tâm thanh thản đặt mình trước mặt Chúa, sẵn sàng đón nhận những gì ánh sáng Chúa soi sáng cho mình.
Sống Lời Chúa: Dành thời giờ, mỗi ngày hoặc mỗi tuần để xét mình theo chiều sâu (như đã trình bày ở trên)
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn nhận diện được động lực của những điều xấu đang âm ỉ trong lòng con và xin giúp con thanh luyện chúng để chuyển hướng đời sống con, thực hành luật bác ái cách tích cực trong đời sống con.

vendredi 28 août 2009

Thứ Bảy tuần 22 TN

Đức Maria Trinh Nữ Vương
XIN CHÚA CỨ LÀM CHO TÔI
“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới. Từ nay hết mọi thời sẽ khen tôi diễm phúc.” (Lc 1,38)

Suy niệm: Tách riêng những lời trong kinh Magnificat: “từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc,” chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Maria đang tự phụ. Thực ra không phải thế! Mẹ luôn xác định mình là “phận nữ tỳ hèn mọn” và Mẹ nói chính Chúa đã làm cho Mẹ những điều cao cả chứ không phải Mẹ làm. Thay vì bắt chước Mẹ sống như nữ tỳ khiêm tốn, trong cuộc sống những khi thành công hay được người khác khen ngợi, chúng ta dễ quên lời thánh Phaolô: “Bạn có gì mà bạn không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể không nhận lãnh?” (1Cr 4,7). Những việc tốt chúng ta làm mất đi hết giá trị siêu nhiên chỉ vì mình đã “nhận vơ” như thể đó là công phúc của chúng ta chứ không còn là những “điều cao cả” Chua đã làm nơi chúng ta nữa.
Mời Bạn: Ta có biết đón nhận những điều Chúa cho xảy đến như là một quà tặng yêu thương của Chúa không? Giả như mỗi người chúng ta biết dâng lời ca ngợi Chúa vì tất cả những điều tốt đẹp Chúa đã làm nơi mình, giả như chúng ta biết chấp nhận những điều trái ý Chúa để xảy đến cho mình để giúp mình thanh luyện, thì tôi cũng có thể cảm nhận được như Đức Maria và chúc tụng Chúa là Đấng Toàn Năng vì “Chúa đang làm cho tôi biết bao điều cao cả.”
Sống Lời Chúa: Khiêm tốn đón nhận ý Chúa và xin Chúa cứ làm nơi tôi những điều đẹp ý Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn noi gương Mẹ Maria, chuyên chăm lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, để chúng con nghiệm ra rằng Chúa hành động nơi chúng con qua những biến cố vui buồn của cuộc sống.

Thứ Sáu tuần 22 TN

Th. Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
SẴN SÀNG VÌ NƯỚC TRỜI
“Nửa đêm, có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi!... Và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới.” (Mt 25,6.10)

Suy niệm: Tục thách cưới thịnh hành ở Việt Nam từ thời xưa, nếu đừng xét những lạm dụng thái quá của nó, cũng cho ta thấy một số ý nghĩa tích cực qua việc đề cao giá trị của cô dâu và chứng minh tình yêu mạnh mẽ của đàng trai khi sẵn sàng chấp nhận vượt qua mọi thử thách của đàng gái để đạt được tình yêu của mình. Phong tục cưới xin của Do Thái cũng chung một ý nghĩa đó nhưng ở đây trọng tâm lại nhằm tôn lên giá trị và địa vị quan trọng của chàng rể. Quả thế chuẩn bị dầu đèn chờ đợi, dẫu chàng rể đến vào lúc nửa đêm, để tham dự vào đoàn rước dâu không chỉ là thử thách nhằm chứng tỏ tình yêu của cô dâu đối với chàng rể mà còn là vinh dự đối với các cô phù dâu nữa. Trong khung cảnh của dụ ngôn, sẵn sàng vì chàng rể có nghĩa là sẵn sàng vì Đức Kitô, sẵn sàng vì Nước Trời. Cửa phòng tiệc Nước Trời mở ra cho mọi người, nhưng chỉ “những cô khôn ngoan” với bình dầu tâm hồn đầy ắp chất dầu tình yêu Đức Kitô mới sẵn sàng để bước vào.
Mời Bạn: Hãy nghĩ đến tình huống bạn đến trước ngưỡng cửa Nước Trời với một tâm hồn khô cạn tình yêu đối với Đức Kitô. Hãy coi mỗi việc bạn làm trong hiện tại như công việc cuối cùng của đời bạn để bạn đong đầy nó bằng tất cả tận tâm và tình yêu đối với Chúa và tha nhân cách vô vị lợi. Đó chính là cung cách sống sẵn sàng vì Nước Trời.
Sống Lời Chúa: Mỗi buổi tối xét mình như thể mình đang chuẩn bị chuyến đi cuối cùng vào Nước Trời và hãy bù đắp bằng một lòng thống hối nếu bạn đã làm một việc gì mà thiếu lòng mến.
Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến

mercredi 26 août 2009

Thứ Năm tuần 22 TN

Th. Mônica
LUÔN SẴN SÀNG
“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.” (Mt 24,42)

Suy niệm: Dân cư vùng hay bị thiên tai thường biết thế nào là tỉnh thức hay dự phòng đối phó với tình huống xấu bất ngờ: đắp đập ngăn đê để tránh lũ, xây nhà kiên cố đề phòng bão, dự trữ thức ăn ngừa khi bất trắc... Việc mới được dự báo chưa chắc đã xảy ra, thế mà người ta đã lo chuẩn bị, trong khi đó cái chết là điều chắc chắn sẽ đến với mỗi người, thì dường như ít ai dám đối mặt hay quan tâm chuẩn bị! Đối với sự chết, chuẩn bị không phải là mua cho mình một cỗ quan tài hay ngồi chờ chết, nhưng là sống một cuộc sống sẵn sàng chết. Vì chết chưa phải là chấm hết mà là bước vào một cõi sống mới, nơi ấy Đức Ki-tô đang chờ: chính Ngài đi trước để dọn chỗ và sẽ trở lại đón những người tâm phúc vào cõi sống ấy. Liệu chúng ta có đủ xứng đáng để đến gặp Đấng ba lần thánh?
Mời Bạn: Cuộc đời mỗi người rồi cũng tới lúc ‘được đón đi’, thời gian của cuộc gặp gỡ này là bất chợt, vì thế chúng ta phải luôn sẵn sàng. Theo Thánh vịnh 23, tư thế sẵn sàng là sống trong tình trạng “tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối”.
Chia sẻ: So sánh lối sống của người “luôn sẵn sàng” với người “vô lo”?
Sống Lời Chúa: Nghĩ về tấm bia mộ của chính mình với đầy đủ họ, tên, ngày sống, ngày mất để rút ra bài học cho lối sống hôm nay.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, trăm năm trước con chưa có, trăm năm sau con có cũng như không, xin cho con ý thức rằng, đời này chỉ là cơ hội chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quyết định là chính Chúa. Amen.

mardi 25 août 2009

Thứ Tư tuần 22 TN

TRUNG THỰC
“Các ngươi cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác.” (Mt 23,28)
Suy niệm: Khi có sự sai lệch giữa thực tế với thông tin nhận được, người đời thường mỉa mai nói: “Dzậy mà không phải dzậy!” Đấy là trường hợp hàng giả, bằng cấp giả, bệnh thành tích, các lối quảng cáo khuyến mãi vô trách nhiệm... Trong đời sống tôn giáo cũng đầy những sự kiện tương tự: “miệng nam mô, bụng bồ dao găm,” “miệng thời chúc phúc cầu an, mà lòng nguyền rủa chứa chan những lời.” Chúa Giêsu vẫn đả kích những người Biệt phái giữ đạo vụ hình thức, coi đó là thứ đạo đức giả dối, giống như “mồ mả tô vôi.” Ngài muốn xây dựng một sống đạo chân thật, trong sáng trước mặt Thiên Chúa và người ta.
Mời Bạn: Nhiều người không tiếc lời khen lòng đạo của giáo dân Việt Nam, với nhà thờ đầy ắp người, lễ hội hoành tráng; trong khi đó nhiều người khác cho rằng: lối giữ đạo của ta nặng phần hình thức trình diễn: rước xách, hội hè linh đình, nhưng thiếu thực thi bác ái, dấn thân cho công bằng xã hội, ra đi truyền giáo hay thiếu việc học hỏi sâu xa về Thánh Kinh và giáo lý... Nếu đúng như vậy, thì tinh thần Pharisiêu đang len lỏi vào đời sống dân Chúa, thúc đẩy họ làm những điều Chúa ghét bỏ.
Chia sẻ: Có sinh hoạt nào trong xứ đạo của bạn đã bị thoái hóa cần phải chấn chỉnh lại không (vd: hội họp đi kèm với ăn uống nhậu nhẹt, ngắm nguyện thành chỗ giễu cợt, xây dựng thành dịp khoe khoang...)?
Sống Lời Chúa: Thường xuyên xét mình theo phương pháp XEM-XÉT-LÀM để cởi bỏ những ảo tưởng về mình và những cách sống không hợp với mẫu gương và giáo huấn của Chúa Giêsu.
Cầu nguyện: Hát Kinh Hoà Bình.

lundi 24 août 2009

Thứ Ba tuần 22 TN

Th. Giuse Calasan, linh mục
HẬU QUẢ CỦA GIẢ HÌNH
“Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc.” (Mt 23,25)

Suy niệm: Thành ngữ Anh có câu: “Được cái xấu ấp ủ sẽ bị cái xấu cầm tù.” Nói cách khác, dung dưỡng cái xấu sẽ trở nên người xấu. Người ta không khỏi thắc mắc tại sao có những người như thể đánh mất tính người khi đối xử với người khác? Tại sao người trong một nhà, trong một nước lại không thương yêu nhau? Phải chăng vì họ đã tiếp nhận cái xấu, cái ác và ấp ủ nó từ lâu, nay nó hiện tỏ nơi mỗi hành động, dẫu cố tình ngụy trang bằng những mỹ từ. Quả thật, việc rửa sạch chén bên ngoài không giấu diếm được chuyện tồi tệ bên trong. Mưu tính ác hiểm rồi sẽ lồ lộ bên ngoài qua những hành động gây khổ đau cho người khác. Cứ nhìn vào những kinh sư và Pha-ri-sêu, sự giả hình ban đầu tưởng chừng nho nhỏ không đáng kể, thoắt đã trở thành lời kết án tử hình cho Đấng vô tội.
Mời Bạn: Hằng ngày, chúng mình được kêu gọi đặt mình trước mặt Chúa, Đấng thấu suốt tận sâu thẳm tâm hồn, để sám hối và sống lại tình thân với Chúa. Bạn vẫn sống những giây phút ấy với Chúa đấy chứ?
Chia sẻ: Nói với nhau về những hình thức “giả hình” hôm nay và những hậu quả của nó.
Sống Lời Chúa: Xét mình hằng đêm trước khi đi ngủ và xin Chúa thứ tha.
Cầu nguyện: Lạy Cha, Cha đã tạo dựng nên con giống hình ảnh Cha, đã cho con một trái tim và lương tri hướng về Cha, Đấng Chí Thánh, và đã tác thánh con trong Con Một yêu dấu và Thánh Thần của Cha. Xin cho con biết quý mến những hồng ân này, bằng quyết tâm luôn hướng về Cha và sống thánh.

dimanche 23 août 2009

Thứ Hai tuần 22 TN

Th. Bartôlômêô, tông đồ
GẶP CHÚA, LOAN BÁO TIN MỪNG
“Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1,45-46)

Suy niệm: Công việc giới thiệu Đức Giêsu cho Na-tha-na-en, người mà truyền thống vẫn xem là Bar-tô-lô-mê-ô thật không dễ dàng. Phi-líp-phê giới thiệu về một Đấng mà sách Luật đã nói và các ngôn sứ đã loan báo, nhưng Bar-tô-lô-mê-ô cũng trưng dẫn truyền thống để phản biện: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Thế nhưng “trăm nghe không bằng mắt thấy”, Phi-líp-phê đã sử dụng một cách giới thiệu thật thuyết phục: “Cứ đến mà xem.” Bar-tô-lô-mê-ô tuy mang sẵn định kiến, nhưng lại giàu thiện chí. Ông đã đến như bạn mình đề nghị và khi gặp được Chúa Giêsu, ông liền nhận ra Ngài là Đấng ông hằng mong đợi, nay mới được ở gần bên. Điều này cho thấy, sứ mệnh của người loan báo Tin Mừng chỉ đạt mục tiêu khi đưa dẫn người khác đến gặp Chúa.
Mời Bạn: Bạn từng nói về Chúa cho người khác và an tâm vì đã sống sứ mệnh truyền giáo. Sứ mệnh đang còn dang dở, đang chờ bạn tiếp tục đưa họ đến gặp Chúa và sống thân mật với Chúa.
Chia sẻ: Mục đích của sứ mệnh loan báo Tin Mừng là gì?
Sống Lời Chúa: Chia sẻ niềm tin và mời một người bạn lương dân đi dự Thánh Lễ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến và sống giữa nhân loại để loan báo Tin Mừng là chính Chúa, Đấng được Chúa Cha sai đến để cứu độ. Xin cho con biết hăng say bền chí loan báo Tin Mừng này cho anh chị em con, để họ được hạnh phúc như thánh Bar-tô-lô-mê-ô đã nhận.

Chủ nhật 22 TN B

SỰ SỐNG THẬT TỪ THIÊN CHÚA
“Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68)

Suy niệm: Một nghiên cứu về hành vi đạo đức của sinh viên hiện nay cho thấy: 41% sinh viên trả lời là không thích sống cao thượng; 36% đồng ý làm việc theo lương tâm là sẽ bị thua thiệt; 32% chấp nhận hành vi vô ơn và không cho đó là vô đạo đức, hàng loạt những hành vi tiêu cực khác như: nói xấu, gian lận, mưu mẹo, trộm cắp, vô lễ, sống thử trước hôn nhân… đều là chuyện bình thường! (x. Đau nhói chuyện lương tâm và văn hoá, 30/6/2009, dcct.com). Quả thật, tìm ra “con đường” để sống đúng và sống đẹp không là điều dễ dàng khi thực tế cho thấy những người sống chơn chất, thật thà và thẳng thắn lại phải đối diện nhiều tai ương, hoạn nạn; ngược lại, những kẻ gian dối, xảo trá và “ma lanh” lại gặt hái nhiều may mắn và lợi nhuận! “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời;” lời tuyên xưng của thánh Phêrô quả thật là đuốc sáng cần thiết giúp chúng ta vượt qua những “xáo trộn” của thời đại hôm nay: Chỉ mình Thiên Chúa mới mang lại cho chúng ta SỰ SỐNG THẬT.
Mời Bạn: Durkheim nhận định: “Nhân cách con người chịu ảnh hưởng rất lớn từ những quy định và điều kiện xã hội”. Dù muốn hay không chúng ta cũng dễ bị tác động bởi những “bóng tối” của lối sống thực tế! Bạn có thói quen chọn Chúa là khuôn mẫu cho suy nghĩ và hành động của bạn không? Thái độ của bạn thế nào trước sự bất công, dối trá và tội lỗi nơi bạn đang sống, làm việc và học tập?
Sống Lời Chúa: Dám sống trung thực khiết tịnh theo Lời Chúa dạy vì sự sống đời đời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong lối suy nghĩ, cách ứng xử và việc làm, xin cho con luôn chọn Chúa dù phải đối đầu với những thử thách, chống đối và ghét bỏ.

Thứ Bảy tuần 21 TN

Đức Maria Trinh Nữ Vương
XIN CHÚA CỨ LÀM CHO TÔI

“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới. Từ nay hết mọi thời sẽ khen tôi diễm phúc.” (Lc 1,38)

Suy niệm: Tách riêng những lời trong kinh Magnificat: “từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc,” chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Maria đang tự phụ. Thực ra không phải thế! Mẹ luôn xác định mình là “phận nữ tỳ hèn mọn” và Mẹ nói chính Chúa đã làm cho Mẹ những điều cao cả chứ không phải Mẹ làm. Thay vì bắt chước Mẹ sống như nữ tỳ khiêm tốn, trong cuộc sống những khi thành công hay được người khác khen ngợi, chúng ta dễ quên lời thánh Phaolô: “Bạn có gì mà bạn không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể không nhận lãnh?” (1Cr 4,7). Những việc tốt chúng ta làm mất đi hết giá trị siêu nhiên chỉ vì mình đã “nhận vơ” như thể đó là công phúc của chúng ta chứ không còn là những “điều cao cả” Chua đã làm nơi chúng ta nữa.
Mời Bạn:
Ta có biết đón nhận những điều Chúa cho xảy đến như là một quà tặng yêu thương của Chúa không? Giả như mỗi người chúng ta biết dâng lời ca ngợi Chúa vì tất cả những điều tốt đẹp Chúa đã làm nơi mình, giả như chúng ta biết chấp nhận những điều trái ý Chúa để xảy đến cho mình để giúp mình thanh luyện, thì tôi cũng có thể cảm nhận được như Đức Maria và chúc tụng Chúa là Đấng Toàn Năng vì “Chúa đang làm cho tôi biết bao điều cao cả.”
Sống Lời Chúa: Khiêm tốn đón nhận ý Chúa và xin Chúa cứ làm nơi tôi những điều đẹp ý Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn noi gương Mẹ Maria, chuyên chăm lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, để chúng con nghiệm ra rằng Chúa hành động nơi chúng con qua những biến cố vui buồn của cuộc sống.

Thứ Sáu tuần 21 TN


Th. Piô X, giáo hoàng
ĐIỀU RĂN QUAN TRỌNG NHẤT
Rồi một người trong nhóm thông luật hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” (Mt 22,35-36)

Suy niệm: Tin Mừng ghi rõ ông thầy thông luật hỏi Chúa Giêsu không phải để tìm hiểu mà là muốn đánh đố Ngài. Có thể ông ta muốn tranh luận với Chúa Giê-su; nhưng cũng có thể chính ông ta bị bối rối giữa rừng luật nên đem câu hỏi hóc búa đó ra để bắt bí Ngài. Dẫu sao câu hỏi của ông cũng giúp chúng ta ý thức một điều dễ bị lãng quên: Bị cuốn hút bởi những nhu cầu thường nhật, bởi những công việc quen thuộc, nhiều khi người ta chỉ hành động theo thói quen, không hề thắc mắc về điều mình đang làm hoặc biết chọn “điều quan trọng nhất” để thi hành. Thói quen đó nguy hiểm ở chỗ chúng ta vẫn nghĩ mình đang làm điều tốt trong khi quá chú trọng đến tiểu tiết và hình thức và coi chúng như điều quan trọng nhất. Đó chính là lối giả hình theo kiểu biệt phái mà Chúa lên án.
Mời Bạn: Biết đặt câu hỏi về giới răn quan trọng nhất là điều cần thiết, nhưng biết sống giới răn đó lại càng quan trọng hơn. Qua Tin Mừng chúng mình đã biết đâu là điều răn quan trọng nhất, nhưng đừng dừng lại đó, hãy đem ra thực hành trong cuộc sống.
Chia sẻ: Áp dụng giới răn của Chúa vào nghề nghiệp của bạn, công việc quan trọng nhất của bạn là gì ?
Sống Lời Chúa: Đọc lại đoạn cuối của kinh Mười Điều Răn: “Mười điều răn ấy tóm về hai nầy mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con: mến Chúa yêu người là điều răn quan trọng nhất, xin cho con biết sống và liên lỉ thực hành giới răn này trong đời sống thường ngày của con.

jeudi 20 août 2009

Đôi dòng tiểu sử về thầy Marcel Văn

“Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, Dòng Chúa Cứu Thế, sinh ngày 15.03.1928 và qua đời ngày 10.07.1959 tại Việt Nam, đang là một "hiện tượng lạ" trong đời sống của người Công Giáo trẻ tại Âu Châu, cách riêng ở Pháp. Cuộc đời ngắn ngủi của Thầy Marcel Văn theo gương phó thác và tin tưởng của Chị Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu đã lôi cuốn nhiều người trẻ Công Giáo ở Châu Âu đang chới với giữa những bấp bênh của một xã hội tiêu thụ khám phá lại hình ảnh Thiên Chúa từ nhân luôn quan tâm chăm sóc đến con cái của Ngài.

Cha Giáo tập Antonio Boucher đã sớm nhận ra nơi Thầy Văn một tấm gương đạo đức, nhiệt thành và phó thác. Ngài đã yêu cầu Thầy Marcel Văn ghi lại những diễn tiến đã xảy ra cho cuộc đời của Thầy.

Nhờ một tập hồ sơ với hơn 1000 trang giấy viết tay và 370 lá thư còn được lưu giữ, trong đó Thầy Marcel Văn ghi lại những đặc ân Chúa ban theo lời truyền dạy của cha linh hướng Dòng Chúa Cứu Thế người Canada Antoine Boucher, một linh mục người Pháp, cha Marie-Michel thuộc Dòng Camêlô vào năm 1990 đã viết cuốn "L'Amour Ne Peut Mourir" (Tình Yêu Không Thể Chết) nói về cuộc đời Thầy. Cuốn sách này sau đó đã được dịch ra các thứ tiếng khác trong đó có tiếng Việt, Anh, Tây ban nha, Đức và Ý. Cuộc đời của Thầy Marcel Văn qua tác phẩm này đã đánh động nhiều người tại Châu Âu, cách riêng giới trẻ, trên con đường canh tân đời sống đức tin.”

Với một tấm lòng yêu mến và ngưỡng mộ thầy Marcel, Đức Hông Y Paul Joseph Cordes, Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng đặc trách Giáo dân đã viết về thầy như sau:

"Một cậu bé, một thiếu niên, một thanh niên... Một người nghèo khó bị lôi cuốn trong đau thươngcủa một xứ tan nát vì chiến tranh... Nhưng trước tiên và trên hết là một tâm hồn thơ ấu đầy lòng khiêm nhường, lòng tin,trong sạch và yêu mến.Một đóa hoa bé nhỏ nhận lãnh và chuyển đưa hương thơm của Têrêsa.Của Têrêsa Hài Ðồng Giêsu mà anh đã được chia sẻ cuộc sống thâm tình trong nhiều năm.Marcel Nguyễn Tân Văn... Một món quà cho Giáo Hội Việt Nam... Một món quà cho toàn thể Giáo Hội...Một mời gọi đối với các bạn trẻ trên toàn thế giới."

Video: Marcel Văn - Tông đồ ẩn dấu của tình yêu

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần kết


mercredi 19 août 2009

Thứ Năm tuần 20 TN

Th. Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh
SAO KHÔNG MẶC Y PHỤC LỄ CƯỚI?
Nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà không có y phục lễ cưới?”(Mt 22,11-12)

Suy niệm: Chưa một ai nghiên cứu để rõ nguồn gốc, nhưng mọi người đều dễ dàng chứng kiến một hiện tượng phổ biến trong các bữa tiệc lớn nhỏ, hầu hết ở mọi đối tượng, tại Việt Nam hôm nay, đó là hiện tượng “một, hai, ba, Dzô!” Mọi người, mọi bàn đều khích nhau uống những thứ nước, mà ai cũng rõ, đem lại sự chết: cá nhân tự hủy hoại mình về thân xác cũng như nhân cách; gia đình tổn hại không chỉ vật chất mà tan hoang cả hạnh phúc. Người ta trần trụi, mất tất cả vì thứ “văn hóa” sự chết ấy. Lời Chúa chất vấn Ki-tô hữu trong những bữa tiệc đó: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà không có ý phục lễ cưới?” Chiếc áo trắng bạn lãnh nhận và mang lấy trong ngày lãnh bí tích Rửa Tội đâu rồi? Chiếc áo ấy được làm bằng chất liệu Tin Mừng, chứng minh bạn là chứng nhân Tin Mừng mọi nơi, mọi lúc, sao bạn không “mặc” trong những bữa tiệc bạn tham dự, để thay vì cổ động thứ “văn hóa” sự chết kia, bạn chia sẻ nền văn hóa sự sống theo Tin Mừng qua những câu chuyện lành mạnh, bổ ích, đầy tình người? Chiếc áo trắng ấy cũng là y phục cho bạn dự tiệc Nước Trời.
Mời Bạn: Nhìn lại những tai hại do thứ “văn hóa” sự chết trên gây ra và quyết tâm sống đậm nét Tin Mừng mọi lúc.
Chia sẻ: Chiếc áo trắng được trao trong nghi thức bí tích Rửa tội có ý nghĩa gì?
Sống Lời Chúa: Tìm đề tài bổ ích để chuyện trò với nhau trong những dịp họp mặt.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, bữa tiệc Nước Trời đã bắt đầu giữa trần gian và sẽ trọn vẹn vào ngày Chúa lại đến. Xin cho con luôn biết mặc lấy y phục thánh thiện.

mardi 18 août 2009

Thứ Tư tuần 20 TN

Th. Gioan Êuđê, linh mục
MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC MỜI
“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.” (Mt 20,4)

Suy niệm: Thoạt nhìn, ông chủ vườn nho trong dụ ngôn đây xem ra thật “tội nghiệp”: nho đã đến mùa thu hoạch, công việc bề bộn gấp rút mà phải một thân một mình xoay xở tất bật chạy ra chạy vào kiếm thợ vào làm vườn nho! Thế nhưng đọc kỹ dụ ngôn thì không phải thế. Ông chủ không quan tâm đến công việc mà là con người. Ông kêu gọi người ta “đi vào vườn nho” chỉ vì ông không muốn ai “đứng không ngoài chợ.” Trong thời buổi kinh tế suy thoái, có việc làm ổn định, dù đồng lương có khiêm tốn một chút, vẫn còn quý hơn bị thất nghiệp. Ông chủ vườn nho này không muốn ai thất nghiệp, mà hơn thế nữa, mức lương “một đồng” không chỉ “hợp lẽ công bằng” mà còn “trên cả tuyệt vời” đối với mọi người nhận lời bước vào vườn nho của ông. Đối với Thiên Chúa cũng vậy: không ai bị loại trừ nhưng mọi người đều được mời vào chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài.
Mời Bạn: Đức Kitô không muốn bạn đứng ngoài cuộc trước lời mời gọi của Cha Ngài trong công việc loan báo Tin Mừng, xây dựng Nước Trời đâu. Chẳng những thế, Ngài còn mong muốn bạn cộng tác với Ngài để mời mọi người vào tham dự bữa tiệc trong Nước của Thiên Chúa nữa. Mong bạn đừng từ chối!
Chia sẻ: Giáo xứ hay cộng đoàn của bạn có đang trở thành chướng ngại loại trừ người khác tham dự vào công trình “vườn nho của Chúa” không? Vì sao? Vì cơ chế cứng nhắc hay vì định kiến hẹp hòi?
Sống Lời Chúa: Mời một bạn lương dân tham dự một hoạt động bác ái của bạn hay nhóm của bạn.
Cầu nguyện: Dâng một lời nguyện tự phát cho công cuộc loan báo Tin Mừng.

lundi 17 août 2009

Thứ Ba tuần 20 TN

ĐỂ THANH THOÁT LÊN ĐƯỜNG
“Người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”(Mt 19,23-24)

Suy niệm: Thật ngạc nhiên về việc Chúa Giêsu chọn các tông đồ! Dường như Ngài không đòi hỏi gì ở họ, ngoại trừ bỏ mọi sự mà theo Ngài. Càng ngạc nhiên hơn khi nghe Chúa chỉ thị cho các tông đồ, đừng mang theo gì cả lúc đi rao giảng: đừng mang theo tiền của, bao bị. Đối với Chúa, hành trang của người đi theo Ngài rất đơn giản, chỉ là niềm tin vào Ngài. Cậy dựa vào những thứ khác như tài năng, tiền của, thế lực của người đời chỉ làm cho hành trang cồng kềnh, vướng mắc, khó có thể lên đường và vượt qua những con đường gập ghềnh, nhỏ hẹp. Mà con đường theo Chúa đều là đường hẹp! Abraham lên đường thanh thoát nhờ duy chỉ tin vào Gia-vê, Đấng luôn trung tín; hành trang của Mẹ Maria hết sức gọn nhẹ, chỉ là “xin vâng”; thánh Phao-lô coi tất cả mọi sự đều là phân rác so với mối lợi lớn là được biết Chúa Giêsu. Niềm tin vào Chúa là hành trang lên đường của các ngài.
Mời Bạn: Lời Chúa hôm nay mời bạn làm tinh gọn hành trang tông đồ của bạn, để quy hết mọi sự trong niềm tin vào Thiên Chúa.
Chia sẻ: Ai là những người “giàu có” mà Chúa Giêsu muốn nói?
Sống Lời Chúa: Xét mình xem bạn còn “hành lý cồng kềnh” ở phương diện nào trong cuộc sống. Quyết tâm sửa đổi để sống giản dị.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, càng nhẹ nhàng và gọn gàng bao nhiêu, con sẽ lên đường thanh thoát bấy nhiêu. Xin cho con hiểu được điều Chúa dạy con hôm nay, để hành trang tông đồ của con không còn gì ngoài sự tín thác vào Chúa, Đấng yêu con vô cùng và đã chết cho con.

dimanche 16 août 2009

Thứ Hai tuần 20 TN

MUỐN NÊN HOÀN THIỆN
“Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16)

Suy niệm: Qua câu chuyện giữa anh thanh niên với Chúa, ta thấy con đường nên hoàn thiện phải gồm hai điều, trước hết là phải ước muốn: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện…”. Không thể đạt được một điều gì nếu chính đương sự không muốn, không tha thiết. Hễ muốn là có thể đạt được, như câu ngạn ngữ Pháp: “Muốn là có thể” (Vouloir, c’est pouvoir); thứ đến, sự hoàn thiện không hệ tại những việc lành làm được, mà ở tại việc đi theo Chúa, gắn bó với Chúa: “hãy đến theo tôi”. Những việc tốt lành làm được chỉ mới là một phần thiện, còn phải trở nên một với Đấng là “Chân, Thiện, Mỹ” nữa thì mới gọi được là hoàn thiện.
Mời Bạn: Người thanh niên đã giữ các giới răn, đã làm những việc tốt, nhưng điều anh thiếu là chính Chúa. Vì thế phải cảnh giác với tâm lý tự mãn rằng khi giữ những giới răn của Chúa và Giáo Hội là tôi đã hoàn thiện rồi, trong khi thực ra “không có Thầy, các con không thể làm được gì”. Không gắn bó cách sống thiện với chính Đấng là nguồn mạch sự thiện, thì bạn chưa hoàn thiện.
Chia sẻ: Tự hỏi mình về khát vọng nên thánh. Một nghịch lý thường gặp là trong mọi lãnh vực, mình luôn muốn vị trí thứ nhất, thế mà khát vọng nên thánh thì lại chẳng quan tâm đến. Thánh Augustinô nói: “Ông kia bà nọ nên thánh được, mà tại sao tôi lại không?”
Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi cố gắng làm mọi việc cách hoàn hảo nhất, dù đó là một việc nhỏ nhặt nhất.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã muốn chúng con nên hoàn thiện như Chúa là Đấng toàn thiện. Xin giúp chúng con làm những việc tầm thường cách không tầm thường, trong sự hiệp nhất với Chúa.

samedi 15 août 2009

Chủ nhật 20 TN B

ĂN UỐNG CHÍNH CHÚA!
“Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống.” (Ga 6,55)

Suy niệm: Nhu cầu ăn uống gắn liền với bản năng sinh tồn. Tây hay ta, già hay trẻ, giàu hay nghèo, mỗi ngày đều cần ăn và uống. Không ăn thì người ta sẽ suy kiệt, sẽ chết. Cũng vì muốn cho thấy rằng chúng ta cần Ngài để SỐNG, nên Đức Giêsu quyết định tự biến chính Ngài, thông qua hình bánh và rượu, thành lương thực thiêng liêng cho chúng ta. Nếu mỗi ngày ta cần 3 bữa ăn nuôi cơ thể mình, thì mỗi tuần, ngay cả mỗi ngày, chúng ta tham dự Thánh Lễ và rước lễ một lần đâu phải là quá nhiều! Vâng, mỗi Thánh Lễ là một bữa ăn, và mỗi nhà thờ là một ‘nhà hàng’. Chúa sẽ hài lòng nhìn thấy chúng ta đi nhà thờ cũng ‘vui như đi nhà hàng’ vậy, chứ không phải đi một cách uể oải như thể đi trả nợ!
Mời Bạn ghi nhận rằng có thể người ta đi lễ và rước lễ hằng tuần, thậm chí hằng ngày, nhưng người ta vẫn không thật sự SỐNG sự sống của Chúa, không thật sự yêu thương, người ta vẫn bộc lộ những triệu chứng của suy dinh dưỡng thiêng liêng: sân si, oán hận, ích kỷ, tham lam, gian dối, độc ác... Vì sao? Vì ăn mà không tiêu, hay ăn mà bị sán lãi ‘cuỗm’ mất, nên cơ thể không hấp thu được các dưỡng chất chứa trong thức ăn. Bữa ăn Thánh Thể cũng cần một “bộ tiêu hoá” lành mạnh và cần một “khẩu vị” thích hợp để có thể tiêu hoá lương thực thiêng liêng là chính Chúa.
Chia sẻ: Theo bạn, thế nào là một “bộ tiêu hoá” lành mạnh và một “khẩu vị” tốt cho bữa ăn Thánh Thể?
Sống Lời Chúa: Chúng ta tham dự Thánh Lễ cách trọn vẹn, đầy ý thức, và rước Chúa với niềm kính cẩn tin yêu.
Cầu nguyện: Hát “Ta là Bánh hằng sống, là Bánh ban xuống bởi trời...”

vendredi 14 août 2009

Lễ Đức Mẹ Lên Trời

LINH HỒN TÔI NGỢI KHEN CHÚA
“Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa… Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới.” (Lc 1,46-48)
Suy niệm: Nơi Đức Maria kết hợp những thực tại xem ra rất khác biệt không thể dung hoà: nữ tỳ khiêm tốn trở thành “đối tác” với Thiên Chúa chí tôn; trinh nữ “không biết đến người nam” lại cưu mang Con Thiên Chúa bởi quyền năng Chúa Thánh Thần; và nơi cung lòng của Mẹ, bản tính Thiên Chúa kết hợp với bản tính con người trong con người Giêsu. Những sự kết hợp tuyệt vời ấy được diễn tả cách tuyệt vời qua lời ca tụng Magnificat. Mẹ cất tiếng hát ngợi khen Thiên Chúa, với niềm vui và sự rung động sâu xa tận tâm hồn: vì Mẹ nhận ra tình thương Chúa đang cúi xuống trên những con người nghèo hèn bé nhỏ; vì Mẹ nhận ra rằng “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc,” không phải vì mình có công trạng khả năng gì, nhưng vì “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”.
Mời Bạn: Vâng, lời ca tụng Magnificat không chỉ diễn tả tâm tình của Mẹ “hớn hở vui mừng” lúc bình minh ơn cứu độ, mà còn cảm nghiệm lòng thương xót Chúa khi đứng dưới chân thập giá và tôn vinh cánh tay Ngài biểu dương sức mạnh trong ngày Chúa Kitô phục sinh. Điều đó cho bạn và tôi thấy được tính chất ngôn sứ của Đức Maria và của những ai dám theo Chúa đi vào đời với một niềm tin yêu hy vọng.
Sống Lời Chúa: Noi gương Mẹ Maria, chúng ta hãy thể hiện niềm tin trong cuộc sống qua việc sống khiêm nhu và phục vụ để nâng cao phẩm giá những ai bé nhỏ, đói nghèo, bị khinh chê, bỏ rơi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con có được tâm tình sống như Mẹ để cuộc sống hôm nay là con đường đưa chúng con đến hạnh phúc thiên đàng.

jeudi 13 août 2009

Thứ Sáu tuần 19 TN

Th. Maximilianô Kônbê, linh mục, tử đạo
SỐNG TRUNG TÍN
“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly.” (Mt 19,6)

Suy niệm: Lời bài hát “Chúa vẫn trung thành mãi, dù thời gian bao năm đổi thay, dù tình ta nghi nan hững hờ, thì muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương” nhắc nhở ta điều vẫn diễn ra trong lịch sử cứu độ đầy yêu thương của Chúa: con người dù có luôn bất tín và phản bội, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn tín trung thực hiện giao ước của Ngài đã ký kết để cứu độ dân Ngài. Sự trung tín của đôi vợ chồng trong giao ước hôn nhân được đặt nền tảng trên lòng trung tín của Thiên Chúa như mẫu mực. Đến lượt họ, qua việc sống chung thuỷ yêu thương nhau trong đời sống vợ chồng, họ lại trở thành chứng nhân loan báo sự trung thành của Thiên Chúa Tình Yêu.
Mời Bạn: Ngày nay trên thế giới, tỷ số các cặp vợ chồng ly dị liên tục tăng cao, đặc biệt nơi các đôi vợ chồng trẻ. Vợ chồng ly dị, gia đình tan nát, gây ra không những cho nhau mà còn cho con cái những vết thương tâm lý khó lành trong suốt cuộc đời. Người ta đưa ra những lý lẽ giải thích hoặc tìm kiếm những giải pháp chữa trị tình trạng này trên bình diện tâm lý hoặc xã hội. Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ là tương đối nếu sự bền vững của giao ước hôn nhân không dựa trên nền tảng sâu xa là sống tín trung như Thiên Chúa là Đấng trung tín.
Chia sẻ: Khi vợ chồng trong gia đình bạn hay các thành viên trong nhóm của bạn gặp sự cố, mâu thuẫn, bạn giải quyết bằng cách nào?
Sống Lời Chúa: Duy trì giờ cầu nguyện chung trong gia đình/cộng đoàn của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng luôn trung tín và đầy yêu thương, xin giúp chúng con sống trung tín và quảng đại để cùng nhau phụng sự Chúa.

mercredi 12 août 2009

Thứ Năm tuần 19 TN

Th. Pontianô, giáo hoàng và Hippôlitô, linh mục tử đạo
NHÂN LÊN ƠN THA THỨ
“Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22)
Suy niệm: Trong suốt ba mươi năm, mỗi ngày cha quản xứ họ Ars ngồi tòa giải tội mười sáu, mười bảy tiếng, tính ra cha đã dùng 172.000 giờ để ban ơn tha tội cho khoảng hơn 100.000 người từ khắp nơi tuôn đến với cha xin ơn hòa giải với Thiên Chúa. Bản thân cha cũng luôn tha thứ cho những người xúc phạm đến cha. Cha bị vu khống chê bai đủ điều: nào là ‘giả vờ đạo đức’ để che miệng thế gian, ‘dốt nát mà cũng giải tội,’ nào là chửi bới, thư nặc danh, bêu xấu công khai trên tòa giảng. Với những linh mục đồng sự xúc phạm đến mình, cha không buồn giận kêu trách nhưng nói cách thành thực: “Các vị ấy chưa biết tôi rõ ràng, chớ nếu biết tỏ tường các ngài còn chê trách tôi nhiều điều khác nữa.” Vị linh mục bổn mạng các cha xứ đã hiến dâng cuộc đời mình để sống cho lòng khoan dung của Thiên Chúa.
Mời Bạn: Dụ ngôn hôm nay chỉ cho ta cách sống bí tích hòa giải: Chúa đã tha thứ cho khối lượng tội lỗi to lớn của ta, đến lượt ta, ta cũng phải tha thứ cho những lỗi lầm bé tí của anh em. ‘Có qua phải có lại.’ Có lại ở đây là nếu Chúa đã mở rộng vòng tay đón tiếp ta trở về sống trong nhà Ngài, chúng ta cũng mở tung cửa lòng để cho người anh em được sống trong tình yêu với ta.
Chia sẻ: Trong cộng đoàn chúng ta còn có những chuyện ‘bằng mặt không bằng lòng không’? Đây chính là những quả bom nổ chậm. Nếu không được tháo gỡ, chúng sẽ có lúc phát nổ và gây đổ vỡ cho đời sống chung.
Sống Lời Chúa: ‘Lầm lỗi là của con người.’ Sẵn sàng bỏ qua, không nhắc lại những điều sai lỗi của người khác.
Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội.

mardi 11 août 2009

Thứ Tư tuần 19 TN

Th. Gioanna Phanxica Xăngtan
TINH THẦN HUYNH ĐỆ TRONG CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA

“Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho.” (Mt 18,19)

Suy niệm: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” là câu tục ngữ quen thuộc mà chúng ta thường hay nhắc tới để nói lên sức mạnh của sự hợp lực cộng đồng. Lời Chúa hôm nay cho thấy sức mạnh này không chỉ thể hiện trong các lãnh vực của cuộc sống thường ngày. Ngay trong đời sống tâm linh, lời cầu nguyện của cộng đoàn phụng vụ không chỉ làm lay động lòng người mà thôi, nhưng nó còn vang dội đến lòng thương xót của Thiên Chúa nữa: “Khi hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho.” Bởi vì lúc đó có Chúa Kitô ở giữa họ (Mt 18,20) và không phải họ mà là chính Chúa Thánh Thần “cầu thay nguyện giúp” cho chúng ta (x. Rm 8,15.26).
Mời Bạn: Với con mắt đức tin, chúng ta nhìn nhận rằng gia đình, đoàn thể, giáo xứ họp nhau cầu nguyện là những cộng đoàn Kitô hữu được Thiên Chúa quy tụ lại, nơi đó có sự hiện diện của Chúa. Chúng ta có cảm nhận được sức mạnh của lời cầu nguyện chung nơi gia đình, nơi hội đoàn của chúng ta không? Hiệu quả của lời cầu nguyện chung đó, có thể hiện qua sự gắn bó, yêu thương giữa các thành viên và sự hợp nhất trong công tác tông đồ không?
Chia sẻ: Kiểm điểm về giờ cầu nguyện chung của gia đình/cộng đoàn của bạn.
Sống Lời Chúa: Rủ hai hoặc ba người cùng đọc kinh Lạy Cha cầu nguyện cho hoạt động tông đồ của cộng đoàn hoặc giáo xứ của bạn.
Cầu nguyện: Cùng hát: “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời.”

lundi 10 août 2009

Thứ Ba tuần 19 TN

Th. Clara, trinh nữ
KẺ LỚN NHẤT
“Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.” (Mt 18,4)

Suy niệm: Các môn đệ xem ra bị ám ảnh bởi quan niệm lớn-bé, nhất-nhì, đến nỗi nhiều lần tranh cạnh nhau ra mặt và không úp mở đặt thẳng vấn đề với Chúa. Để trả lời, Chúa gọi một em bé đến đứng trước mặt các ông. Ta tưởng tượng các ông chưng hửng như thế nào! Trật tự trong Nước Trời khác hẳn trật tự trong trần thế. Chúa muốn các môn đệ của Ngài có tinh thần khiêm tốn nên đã cho các ông một bài học thiết thực. Chính sự tự hạ sẽ làm cho một người bé mọn nhất ở trần gian thành người lớn nhất trong Nước Trời.
Mời Bạn: Phải chăng bài học của Chúa không còn thích hợp với người thời nay nữa, bởi với nền kinh tế thị trường, đâu cũng chỉ thấy sự cạnh tranh ráo riết, hơn thua, đến nỗi người ta không chịu lép vế, ai cũng muốn mình phải hơn, phải thắng? Điều khó khăn nhất không phải là thắng người, mà là thắng chính mình, thắng được tính ích kỷ, kiêu căng của mình. Người như thế mới thật là người “vĩ đại”. Tục ngữ xưa dạy tinh thần nhún nhường: “Ai nhất thì tôi thứ nhì, ai mà muốn nữa, tôi thì thứ ba”.
Chia sẻ: Có khi nào bạn cảm nghiệm điều này: Khi muốn hơn người, tôi thấy lòng mất bình an. Ngược lại bạn có cảm nhận được khi nhún nhường, có một sự bình an sâu thẳm tuôn trào trong lòng bạn không?
Sống Lời Chúa: Thực hành Lời Chúa dạy: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con luôn sống khiêm tốn, nhỏ bé như Chúa đã sống và đã dạy chúng con. Amen.

dimanche 9 août 2009

Thứ Hai tuần 19 TN

Th. Lôrenxô, phó tế, tử đạo
HẠNH PHÚC NGƯỜI PHỤC VỤ
“Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.” (Ga 12,26)

Suy niệm: Thi sĩ Tagore (Ấn Độ) có viết: “Nằm ngủ, tôi mơ thấy đời là hạnh phúc. Thức dậy tôi thấy sống là phục vụ. Tôi dấn thân phục vụ và tôi khám phá ra rằng phục vụ là hạnh phúc.” Những ai dấn thân vào một công việc phục vụ nào đó đều có thể trải nghiệm được điều thi sĩ Tagore vừa chia sẻ. Việc phục vụ càng đòi hỏi dấn thân quên mình nhiều thì hạnh phúc mang lại càng lớn. Thế nên người phục vụ Đức Kitô, “Con Chí Ái” của Chúa Cha, từ bỏ chính mình để theo Ngài trên đường thập giá là người được hạnh phúc lớn nhất bởi vì sẽ được “Chúa Cha quý trọng” được Chúa Cha yêu mến, và đến ở trong người ấy (x. Ga 14,23).
Mời Bạn: Nếu như hạnh phúc của bản thân chính là biết quên mình để nghĩ đến hạnh phúc của người khác, thì ngược lại, mọi sự bất hạnh trên trần gian này đều bắt đầu từ chỗ muốn chiếm giữ cho riêng mình; đó cũng chính là lúc con người chối bỏ và loại trừ người khác. Phần bạn, bạn đặt hạnh phúc của bạn nơi điều gì? Phải chăng là của cải, danh vọng, địa vị, thú vui ích kỷ...? Hay bạn coi việc phục vụ anh em làm hạnh phúc của mình?
Chia sẻ một niềm vui của bạn khi dấn thân phục vụ tha nhân cách vô vị lợi.
Sống Lời Chúa: Tập quan sát và nhạy bén nhận ra những nhu cầu của anh chị em hơn là nhìn vào chính mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con đã tiếp nhận cuộc sống từ bao người khác; xin cho con biết hân hoan đón nhận cuộc sống và đến lượt con cũng biết hiến trao cho anh em trong bài học cho đi như chính Chúa. (Hosanna)

Phim ĐƯỜNG HY VỌNG (Phần 3)

Phim ĐƯỜNG HY VỌNG (Phần 2)

Phim ĐƯỜNG HY VỌNG (Phần 1)

Chủ nhật 19 TN B

THẦY BAN TRÓT THÂN MÌNH...
“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)

Suy niệm: Trong trọn bản văn Thánh Lễ của Sách Lễ Rôma, những chữ được in đậm và to nhất chính là ‘lời truyền phép’: “TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN, VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON... TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG, VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI...” In đậm và to nhất, bởi vì đây là những lời quan trọng nhất, đây là khoảnh khắc đậm đặc ý nghĩa YÊU THƯƠNG nhất của Thánh Lễ. Trong khoảnh khắc này, Chúa Giêsu dứt khoát trao hiến chính sự sống của Ngài cho chúng ta. Và đây không phải là một quyết định bốc đồng kiểu ‘anh hùng rơm’; đây là cả một chương trình hiến thân được vạch ra từ trước, như bản văn Tin Mừng hôm nay xác nhận.
Mời Bạn: Hãy nghe với cả tâm hồn mình, hãy nghe như lần đầu tiên được nghe những lời tha thiết của Chúa: “Này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con; này là máu Thầy sẽ đổ ra cho các con...” Và bạn hãy cảm nhận niềm hạnh phúc được Chúa yêu thương đến mức đó.
Chia sẻ: Hẳn bạn từng trao tặng điều gì thật quí cho bạn hữu, người thân? Hãy mô tả kinh nghiệm ấy. Rồi bạn nhìn lại hành động của Chúa: Ngài yêu thương ta đến mức trao chính bản thân, chính sự sống của Ngài chứ không phải chỉ là một cái gì đó ở ngoài Ngài!
Sống Lời Chúa: Bạn sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước lễ với cả tâm tình.
Cầu nguyện: Hát “Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng... Thầy yêu chúng con Thầy ban trót thân mình, để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian...”

vendredi 7 août 2009

Thứ Bảy tuần 17 TN

Th. Đaminh, linh mục
TỰA NƯƠNG VÀO CHÚA
Các môn đệ đến gần hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin.” (Mt 17,19-20)

Suy niệm: Trước sứ mệnh Thiên Chúa giao phó, các nhân vật lớn trong Thánh Kinh thường có thái độ: nhận thấy mình bất xứng và trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa. Giê-rê-mi-a cho rằng ông bất xứng để trở thành ngôn sứ. Phaolô thú nhận ông không đáng được gọi là tông đồ. Thế nhưng các ngài đặt hết niềm tin của mình vào Thiên Chúa, để sức mạnh của Thiên Chúa thể hiện trong yếu đuối của các ngài. Giê-rê-mi-a xác tín phúc cho ai có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Còn Phaolô quả quyết, không phải do sức ông, nhưng nhờ ơn thánh Chúa, ông chu toàn vai trò tông đồ. Không có ơn Chúa, không ai có thể làm được gì! Các môn đệ được Chúa Giêsu nhắc nhở như thế khi việc tông đồ của các ông không hiệu quả, “tại anh em kém tin.” Cậy vào sức con người để làm công việc của Thiên Chúa làm sao mang lại kết quả được!
Mời Bạn: Trước khi làm việc, bạn có dâng lên Chúa công việc bạn sẽ làm không? Hành động này giúp bạn luôn tìm vinh danh Chúa và bạn sẽ không lẻ loi trong khi làm việc, vì Chúa cùng hoạt động với bạn.
Chia sẻ: Nhìn nhận sự hèn kém của mình trước sứ mệnh Chúa giao sẽ làm bạn cậy dựa vào quyền năng Chúa hay làm bạn mặc cảm, thụ động?
Sống Lời Chúa: Đọc kinh “Sáng soi” hay cầu nguyện dâng lên Chúa công việc bạn làm trong ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong tình yêu Chúa, con tin rằng, Chúa bù đắp trong con tất cả những thiếu sót của con nơi mọi công việc, vì Chúa biết rõ con và con tín thác vào Chúa.

jeudi 6 août 2009

Thứ Sáu tuần 18 TN

Th. Xíttô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo
VÌ ĐỨC GIÊSU KITO
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo.” (Mt 16,24)

Suy niệm: Chị Tiểu Phụng, bề trên cả dòng Thánh Gia ở Quảng Tây, vốn là một tân tòng. Thấy một sinh viên trong trường có đời sống trong sáng vui tươi khác thường, lúc nào cũng sẵn sàng quên mình vì bạn bè, tỏa ra một sức sống tinh thần thật hấp dẫn, chị chơi thân với bạn ấy, rồi mới hỏi thật: “Bí quyết nào khiến bạn sống được như thế?” Câu trả lời là: “Giêsu Kitô.” Thế là chị đọc Tân Ước từ đấy, muốn họa lại từng trang trong đời mình. Môn đệ hay người đi theo Đức Giêsu không phải từ bỏ một, hai điều gì đó, nhưng là từ bỏ cái quý giá nhất với mình là bản ngã, ý muốn bản thân, để trọn vẹn đặt Ngài làm kiểu mẫu cho mọi suy nghĩ, cái nhìn, và lối sống. Nỗ lực làm đẹp lòng “Giêsu Kitô” sẽ thật sự là động lực, là quy tắc cho mọi hành xử của họ.
Mời Bạn: Theo Đức Giêsu là chấp nhận cung cách “liều mất mạng sống” như Ngài. Bạn sẽ không hỏi: Tôi sẽ thu tích bao nhiêu, nhưng sẽ hỏi: Tôi sẽ ban phát bao nhiêu. Không hỏi: Việc nào an toàn cho bản thân tôi, nhưng sẽ hỏi: Việc nào là điều tốt tôi nên làm. Và bạn sẽ có hằng trăm câu hỏi như vậy.
Chia sẻ: Khước từ bản ngã để theo Chúa có là điều khả thi với bạn không?
Sống Lời Chúa: Lập một danh sách những tiêu chuẩn mới theo các giá trị Tin Mừng của Đức Giêsu, thay cho những tiêu chuẩn cũ theo người đời (như phần Mời bạn).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, theo Chúa là chấp nhận từ bỏ bản ngã của mình, không phải trong một vài ngày, nhưng là suốt mọi ngày. Xin cho chúng con trung thành sống theo theo những giá trị Tin Mừng của Chúa mỗi ngày.

mercredi 5 août 2009

Thứ Năm tuần 18 TN

Chúa Hiển Dung
HÃY VÂNG THEO LỜI NGƯỜI
Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” (Mc 19,7)

Suy niệm: Khuôn mặt có thể diễn tả tâm trạng con người. Để diễn tả tình cảm vui buồn, người ta nói: khuôn mặt đưa đám, khuôn mặt lễ hội; người hồn nhiên có khuôn mặt thiên thần, còn phường đâm thuê chém mướn thì đầu trâu mặt ngựa. Khuôn mặt Đức Giêsu rực rỡ ngời sáng hôm nay cũng là một biểu hiện con người của Ngài. Ngài lên núi để cầu nguyện, thỉnh ý Chúa Cha về cuộc “xuất hành” (theo Luca) hay hành trình mạo hiểm lên Giêrusalem sắp đến. Ngài đặt dự định, chương trình này trước mặt Cha để xem có đúng điều “Cha muốn Con làm không.” Ngài đã nhận được sự chấp thuận từ nơi Cha, qua việc cho khuôn mặt Ngài sáng láng rực rỡ và lời nói chuẩn y. Con đường thập giá, hiến mình Ngài sắp thực hiện, là con đường tốt nhất để cứu rỗi nhân loại.
Mời Bạn: Khuôn mặt bạn cũng sẽ ngời sáng rực rỡ sau mỗi lần bạn nghiền ngẫm Lời Hằng Sống, hay thực hiện một nghĩa cử đẹp lòng Thiên Chúa. Bạn hãy “đại tu” dung nhan không phải ở thẩm mỹ viện hay các mỹ phẩm, nhưng bằng khóa tĩnh tâm, các giờ cầu nguyện hay các cử chỉ hy sinh hiến mình.
Chia sẻ: Một kinh nghiệm về sự biến hình trong cuộc đời bạn.
Sống Lời Chúa: Tập cầu nguyện, thỉnh ý Thiên Chúa về các kế hoạch của đời mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn được ngời sáng rực rỡ, nhưng lại ngại hiến mình hy sinh. Xin Chúa biến đổi chúng con mỗi ngày qua việc cầu nguyện thỉnh ý Chúa, cũng như qua các nghĩa cử phục vụ hiến mình cho những người anh em bé nhỏ nhất ở giữa chúng con. Amen.

mardi 4 août 2009

Thứ Tư tuần 18 TN

Cung hiến thánh đường Đức Maria
ĐỂ ĐỨC TIN VỮNG MẠNH

Bấy giờ Đức Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt 15,28)
Suy niệm: Nhà văn Pháp Marcel Proust nhận xét: Một cuộc thám hiểm thật sự không phải ở chỗ tìm gặp được những vùng đất mới, cho bằng có được đôi mắt mới. Đôi mắt ấy giúp họ khám phá thế giới quen thuộc nhưng chứa chất nhiều điều bí ẩn, tuyệt diệu hữu ích cho cuộc sống. Người đàn bà xứ Canaan trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, quả thật, có đôi mắt mới. Bà không nhìn Chúa Giêsu như những người Na-da-rét, đồng hương của Chúa, để khinh bỉ Ngài. Bà cũng không nhìn Chúa Giêsu như những đồng hương xứ Canaan của bà, để xa tránh Chúa. Trái lại, bà nhận ra trong con người Giêsu ấy một quyền năng, mà không ai trong xã hội có thể có để cứu giúp bà trong cơn khốn đốn. Ở nơi Ngài, bà trực giác nhận ra một lòng thương xót thường trực, khích lệ bà tìm đến. Như người thấy được kho báu trong ruộng, bà bỏ hết những mặc cảm, đến với Chúa Giêsu và đặt tất cả niềm tin vào Ngài. Với bà, Giêsu là Đấng làm cho con tim của bà và con bà “vui trở lại.”
Mời Bạn: Này bạn ơi! Đức tin của người phụ nữ Canaan trưởng thành trong thử thách và được Chúa lấy làm mẫu gương cho tín hữu. Còn đức tin của bạn thì sao?
Chia sẻ cho nhau những cảm nghiệm đức tin của bạn về tình yêu Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Đọc một đoạn Tin Mừng và suy niệm để nhận ra điều Thiên Chúa muốn nói với bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho đôi mắt con được ngời sáng để nhận ra những điều Chúa muốn nói với con qua những biến cố cuộc đời, qua Lời Chúa chúng con đọc, qua các cử hành phụng vụ con tham dự và qua việc rước Chúa hằng ngày.

Thứ Ba tuần 18 TN

Th. Gioan Maria Vianney
CỨ YÊN TÂM, ĐỪNG SỢ
Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!” và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,26-27)

Suy niệm: Trong mọi nơi mọi thời, nhân loại luôn luôn sợ hãi: sợ đói khát, đau khổ, sợ thất nghiệp, thất tình, sợ chiến tranh, thiên tai… Người ta sợ hãi vì cảm thấy sự sống còn của mình bị đe doạ mà không có nơi nào bám víu. Vượt biển giữa đêm đen, lại bị sóng gió “vật” như thế, các môn đệ hẳn cũng trong tâm trạng sợ hãi không biết bám víu vào đâu đến độ nhìn thấy Chúa mà lại tưởng mình gặp ma. Thế nhưng, Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi các Tông đồ một mình trong sóng gió. Chúa luôn có mặt chính lúc các Ngài đang gặp thử thách, Chúa đến củng cố niềm tin các Ngài: “Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ !” “Đừng sợ”, vì có Thầy đây, chứ không phải ai hoặc cái gì khác; và chỉ một mình Thầy là đủ rồi.
Mời Bạn: Giáo Hội lữ hành trên trần gian cũng gặp những sóng gió, khủng hoảng. Cả đến gia đình, xã hội hôm nay cũng đang chao đảo vì những cơn khủng hoảng. Bạn nhớ, giữa biển đời sóng gió, Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện bên ta. Sự hoài nghi có thể làm ta sợ hãi; còn lòng tin sẽ giúp ta nhận ra Chúa là chỗ dựa vững chắc và dù có phải bước “đi trên mặt nước” chúng ta vẫn có thể bước đi trong bình an.
Sống Lời Chúa: Trong ngày sống thường xuyên nhớ đến Chúa và dâng lên Ngài lời nguyện tắt: “Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con vẫn tin tưởng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con. Xin Chúa nâng đỡ, an ủi và giúp chúng con vượt qua thử thách, củng cố niềm tin cho chúng con, vì niềm tin sẽ là sức mạnh và bình an cho chúng con.

dimanche 2 août 2009

Thứ Hai tuần 18 TN

TẤM BÁNH CHO MUÔN NGƯỜI
Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương. (Mt 14,14)

Suy niệm: Khi về nhận xứ Ars, Cha Thánh Vianney đã ưu tư vì thấy giáo hữu, đàn chiên của Chúa, không được chăm sóc chu đáo; hơn thế nữa, sự sa sút về đạo đức còn là nỗi lo âu hơn cả đói cơm, thiếu áo. Thánh Vianney đã có cùng một tâm trạng như Chúa Giêsu. Ngài không thể không “chạnh lòng” mỗi khi nhìn thấy dân chúng lầm than trong cảnh cùng cực thể xác cũng như tinh thần. Trước những người đang đói khát Lời hằng sống mà quên cả cơn đói thể xác, Chúa đã hoá bánh ra nhiều để tiên báo chính Ngài sẽ trở nên tấm bánh bẻ ra để nuôi sống muôn người.
Mời Bạn: Theo Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp của Liên Hiệp Quốc (FAO) hiện nay có hơn một tỉ người đói ăn trên thế giới. Bạn có cảm thấy mình động lòng trắc ẩn trước những con người mà hôm nay chưa đủ ăn? Bạn có thấy mình có trách nhiệm gì trước cảnh “kẻ ăn không hết, người mần không ra”? Bạn có khám phá xem chung quanh bạn ai là kẻ đang cần bạn giúp một tay cải thiện cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần để sống một cuộc sống xứng với nhân phẩm không? Lòng trắc ẩn đích thực đòi bạn phải biết xả thân vì người khác giống như tấm bánh bẻ ra trở nên của ăn cho muôn người được sống.
Sống Lời Chúa: Hãy chung tay làm một việc cụ thể để cải thiện hoàn cảnh sống của một người nào đó. Nhiều bàn tay góp lại, việc nhỏ cũng thành lớn lao.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đồng cảm với Chúa khi đối diện với những nỗi đau khổ của người anh chị em mà con gặp hằng ngày; và xin cho con biết biến mối đồng cảm đó thành hành động chia sẻ trong yêu thương.

samedi 1 août 2009

CHÚA NHẬT 18 TN B

LƯƠNG THỰC THƯỜNG TỒN
“Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.” (Ga 6,27)

Suy niệm: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay là mối bận tâm hàng đầu trong hội nghị của khối G8 diễn ra tại Aquila, trung Ý. Nhiều nước đã không đồng ý ký vào hiệp ước giảm khí thải cũng vì lo ngại ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước. Giữa lúc thế giới đang quá bận tâm về vấn đề kinh tế vẫn có nhiều người kitô hữu sẵn sàng giảm bớt thu nhập để tham gia các hoạt động bác ái tông đồ. Nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng đầu tư cho con cái học tập không phải để “làm quan” mà để con cái có đủ điều kiện dâng mình cho Chúa. Họ quả thật là những người không phải chỉ ra công làm việc vì những của ăn mau hư nát nhưng vì lương thực thường tồn.
Mời Bạn: Hoàn thiện bản thân, nỗ lực làm việc, chăm chỉ học tập không vì mục đích vị kỷ mà để có khả năng phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Người kitô hữu không lấy làm đủ khi chỉ giúp đỡ tha nhân có được chén cơm manh áo, nhưng còn phải giúp họ tin nhận Đức Kitô “là Lời và là Bánh hằng sống”, duy chỉ mình Ngài mới đem lại nguồn hạnh phúc thật và nguồn sống muôn đời cho những ai đặt niềm tin tưởng nơi Ngài.
Chia sẻ: Điều gì khiến bạn bận tâm nhất: tình hình tài chính hay vấn đề sống đức tin trong gia đình/cộng đoàn?
Sống Lời Chúa: Gia đình/cộng đoàn có giờ cầu nguyện chung, khuyến khích nhau dấn thân phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài, không chỉ con làm việc vì những của ăn mau hư nát nhưng vì lương thực thường tồn mang lại phúc trường sinh.

Đi tu "sướng" hay "khổ"?

Nếu có ai hỏi: đâu là buồn vui đời linh mục? Thì trả lời thế nào cho phải? Nhóm cho rằng làm linh mục “sướng” lắm, chỉ thấy màu hồng trong suốt cuộc đời. Xin trích bài viết của linh mục Anthony Đào Quang Chinh sau đây, để cùng đọc cùng suy gẫm, và cầu nguyện cho các linh mục của Chúa nhân bước vào Năm Linh Mục.
Cái sướng thứ nhất là được gọi bằng “cha”. Ôi chao! Mới hôm trước là “thầy” hôm sau lên cha. Hôm trước còn có người xưng tôi với thầy, hôm sau “biến” thành con. Đã vậy, sau lễ truyền chức, bao nhiêu người đứng xếp hàng xin ơn phép lành. Trong số các người xin ơn phép lành này, thế nào chẳng có vài bà cụ xin hôn tay cha để lấy “in-du” đời sau. Các bà cụ vẫn nổi tiếng khó tính vì có mấy cậu con trai học giỏi, mấy cô con gái xinh, nhà lại khá giả. Làm quen với các bà còn khó hơn làm quen với con cái của bà, vậy mà giờ đây, ông cha mới, chẳng cần làm quen, làm lạ gì, được bà ấy năn nỉ xin hôn tay. Mà hôn tay cũng không dễ đâu nhá. Phải xếp hàng theo thứ tự! Rõ khổ. Hôn tay cũng phải xếp hàng.
Cái sướng thứ hai là được bài hát nào đó ca tụng rằng “Chúa chọn con lên hàng khanh tướng”. Khanh tướng tức là quan lớn. Một người làm quan cả họ được nhờ. Chẳng thế mà các cha ngày xưa được gọi là “các cụ quan triều đó ư?” Không những cha làm quan mà bố mẹ của cha cũng lên chức “ông bà cố”. Vài tháng trước, có kẻ còn gọi xách mé là “bà Tư bán hàng xén” vậy mà khi có con “đỗ cụ” thì đố “đứa nào” dám gọi như vậy.
Cái sướng thứ ba là “nghe tội người khác”. Con người ai chẳng tò mò muốn biết người khác có giống mình không? Bây giờ bỗng dưng họ “thành khẩn khai báo” thì có khác gì nắm được cái tẩy của họ? Mà thành khẩn khai báo thì còn gian lận, chứ đi xưng tội phải thành thật 100% Chúa mới tha. Ông cha có thể không biết gì, nhưng còn Chúa thì sao? Bởi vậy cho nên mới có màn xưng tội mùa đại phúc, nghĩa là mỗi năm ít nhất hai lần, Phục sinh và Giáng sinh, cha quản nhiệm thế nào cũng cố gắng mời cho bằng được cha khách đến xứ mình giúp giải tội. Lạ một điều là xưng tội với cha nhà không thiêng, cho nên các vị trong hội đồng mục vụ, tài chánh, ban chấp hành đoàn thể cứ thích xưng tội với cha khách! Có cha kia kể chuyện một bà trùm đến xưng tội với ngài. Bà trùm không chịu ngẩng đầu cao cho dễ nói, còn bịt mũi cho khác giọng. Cha già bị điếc, nghe không rõ, cứ nhắc đi nhắc lại hai ba lần rằng “bà ơi, bà nói to và rõ một chút, tôi chẳng nghe thấy gì”. Bà lại càng lí nhí hơn. Nghe không rõ, cha hỏi:
- Bà đánh ông nhà mấy lần?
- u, a...
Ngài nói to hơn:
- Bà đánh ông ấy mấy lần?
- u, a, u,..
Ngài quát lên:
- Ba lần hay năm lần? Đánh ông ấy tới 7 lần cơ à? Sao nhiều thế?
Bể hết. Mấy người đứng sau cứ bụm miệng mà cười. Có người cố gắng bịt hai tai mà vẫn nghe thật rõ.
Cái sướng thứ tư là ngồi chỗ kính trọng và mọi người phải chờ cha đến rồi mới ăn uống hay khai
mạc phiên họp. Đây nhé, trông thì thấy ngay. Vào những dịp lễ đông người, như vọng Giáng sinh hay Phục sinh chẳng hạn, trong khi nhiều người đến sớm kiếm chỗ ngồi, thì cha cứ từ từ tiến lên ghế đã dành riêng của mình, chẳng phải tranh dành với ai mà cũng chẳng ai dám tranh dành với cha. Đố ông nào bà nào lên ngồi “ghế của cha” hay là ngồi gần cha trên bàn thờ? Có mời cũng chẳng dám. Rồi mình đi lễ trễ mấy phút thì sợ mất lễ, còn cha “chẳng may” có trễ, mọi người đều phải chờ. Vị nào dám lên “làm lễ thay cha”. Sướng quá rồi còn gì? Đấy là chưa kể đến các bữa tiệc phải chờ cha ban phép lành mới ăn. “Ăn uống mà chưa được ban phép thì khác gì ăn kiểu ngoại đạo!”. Cha luôn được mời ngồi ở chỗ vinh dự nhất, bàn tiệc thứ nhất Trông thật oai. Có món gì ngon trước tiên phải dọn lên bàn của cha và các vị quan khách đặc biệt.
Cái sướng thứ năm là không bị lo lay-off, nghĩa là thất nghiệp. Trong khi ngoài đời xuân thu tam tứ kỳ, mỗi lần hãng thay đổi supervisor hoặc làm ăn lên xuống thất thường là nhân viên lo són vó; còn các cha cứ yên trí làm việc, chẳng cần để ý đến óp với mẩy. Hơn thế nữa, thiên hạ càng lo càng trở nên đạo đức, cần đến cha nhiều hơn!
Cái sướng thứ sáu là cha “nói một tiếng bằng chúng con nói mười tiếng”. Đúng vậy, trong nhà thờ, nếu cha kêu gọi điều gì, xem ra toàn dân hưởng ứng dễ dàng. Còn mình có dài cổ ra mời, may ra được bà vợ và đoàn con của mình đáp ứng thôi. Bởi thế cho nên người Mỹ mới có câu truyện hài hước:
Ba thằng nhãi con ngồi nói chuyện với nhau, khen bố mình giỏi. Thằng thứ nhất khoe: - Mọi người gọi bố tao là giáo sư. Lương tháng của bố tao hơn ba ngàn. Tính ra mỗi giờ dạy học của bố tao hơn 50$. Mai mốt tao giống bố tao. Học trò đến với bố tao phải trả tiền đó mày, vì bố tao dạy học dễ hiểu, nổi tiếng cả thành phố.
Thằng thứ nhì nổ: - Bố tao tuyệt vời lắm. Bố tao là ca sĩ. Mỗi lần hát được trả 2000$ cho vài bài nhạc. Chưa đến nửa tiếng, hai ngàn. Thiên hạ khoái bố tao lắm, vỗ tay quá trời. Bố tao nổi tiếng cả tiểu bang.
Thằng thứ ba có vẻ khiêm tốn: - Tao chẳng biết bố tao tài năng ra sao, nhưng mà ở trong nhà thờ, ông ấy rút ra một tờ giấy, đọc cái gì ấy, chẳng biết có ai hiểu không, sau đó 5, 6 người đứng lên cầm giỏ đi thu tiền mọi người. Bố tao chỉ lề rề đọc chừng mười phút, chẳng ai cười, chẳng ai vỗ tay, vậy mà mỗi tuần thu được hơn 10 ngàn đó mày.
Hai thằng kia tranh nhau hỏi:
- Thế bố mày làm nghề gì?
- Pastor (Mục sư chánh xứ).
Có khi thằng bé nói đúng. Bố nó trong nhà thờ, “rút ra tờ giấy, đọc cái gì ấy, chẳng biết có ai hiểu không?”. (Vậy mà sau đó vẫn có màn quyên tiền). Bởi thế cho nên, có bà cố hồi xưa đến xin cha xứ cho con mình đi tu:
- Thưa cha! Xin cha thương nhận cho cháu nó vào nhà chung. Cháu nó khờ lắm cha ạ! Ở ngoài đời, chỉ tổ bị vợ nó bắt nạt.
Cha nghe xong không biết là bà cố tương lai này có chửi xéo mình không?
Hóa ra tiêu chuẩn đầu tiên theo Chúa là... khờ. Ở ngoài đời sẽ bị vợ bắt nạt, hay bon chen thì cũng chẳng nên trò trống gì! Mà cũng hay thật. Các cha xứ hình như có “hơi khờ” một chút thì cũng đỡ bị người khác ghét và ganh tị như các cha lanh lợi!
Đúng vậy. Thầy nào hơi lanh một chút thế nào cũng có ông hay bà phán: - Trông tươi tỉnh khôn ngoan như vậy, chẳng biết tu suốt đời không?
Một cha trong ngày chịu chức, nhận thiệp mừng trăm bạc kèm theo lời cầu nguyện viết nắn nót: “Con hằng đêm cầu nguyện cho cha ơn bền đỗ”. Trời đất! Sợ sắp sa ngã thì mới xin cho bền đỗ khỏi lạc đường, chứ không có gì trục trặc thì bền với đỗ cái gì? Cha nghĩ thầm “may mình biết rõ gia đình này thật lòng, chứ nếu không thì tưởng họ chửi xỏ mình”.
Nếu tiếp tục kể về các cái “sướng”như nói về thuốc thập toàn đại bổ thì còn dài lắm, nhưng cuộc đời làm gì luôn luôn được suôn sẻ như vậy. Nếu đi tu sướng thế thì sao thiên hạ không đi tu hết cho rồi? Lại cứ để mấy vị “khờ khờ” tiến chức là sao? Thôi bây giờ bàn về cái khổ cho công bằng.
Cái khổ đầu tiên mà các cha gặp là “muốn làm người bình thường mà không được.” Dĩ nhiên, được yêu mến, kính trọng, được dành chỗ đặc biệt trong nhà thờ, nhà hàng thì vui đấy; nhưng nếu thử tưởng tượng một cô ca sĩ phải cười tươi đủ 8 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần, thì thế nào cũng có lúc mong khép nụ cười lại cho đỡ mỏi. Khổ nỗi thiên hạ không cho, cứ bắt phải… cười!!! Ngồi chỗ dành riêng mãi chẳng vui thú gì đâu. Ăn cũng giữ ý tứ, nói cũng cẩn thận, ngồi cũng nghiêm trang. Hàng trăm con mắt nhìn vào mình thì còn thích thú gì? Đấy là chưa kể đến các đám cưới, gia đình cô dâu chú rể quý mến cha quá, cho ngồi bàn đầu tiên ngay bên cạnh hệ thống âm thanh. Nói chuyện cứ như quát. Lúc đi ra khỏi tiệm mới biết rằng mình bị điếc một bên tai vì ban nhạc chơi quá tay. Giá mà ở nhà làm một bát cơm canh thì thật thú vị! Có cha than thở rằng bao giờ đi ăn tiệc cũng đói, về nhà phải làm thêm tô mì. Lý do là vì có lần nghe bà cụ kia than trong tòa giải tội “cha phó của con ăn uống cứ như người đời” thành ra “nhột” không dám ăn nhiều trước công chúng nữa.
Cái khổ thứ hai là cái khổ của “đời tôi cô đơn”. Chẳng phải là cô đơn thiếu đời sống gia đình mà là cô đơn không có bạn, không có người hiểu và thông cảm với mình. Một vị hồng y Việt nam đã nói rất chân tình: “Vào tiểu chủng viện, tôi mất một số bạn cũ tiểu học. Rồi mỗi năm mất thêm một số bạn. Họ rời chủng viện, mình còn đi tu, đâu dám liên lạc. Lúc lên đại chủng viện, làm thầy, mất thêm mớ nữa. Sau ngày chịu chức linh mục, số bạn mà mình dám kể chuyện tâm tình cho nhau nghe, chỉ còn trên đầu ngón tay. Đến lúc làm giám mục thì coi như chẳng còn ai, vì chẳng ai muốn làm bạn với giám mục. Rồi khi lên hồng y thì coi như... hết đời. Hết bạn, hết bè, hết người nói chuyện!
Có người thương cha quá bèn nói “cha có Chúa Thánh thần ở cùng, nên chẳng cần quen biết với bạn bè ngoài đời làm gì. Có buồn thì cầu nguyện với Chúa là xong”. Nói như vậy cũng chẳng khác gì nói “cha gần Chúa, cha sắp làm thánh rồi, đừng ăn uống nữa!”. Giá được như thiên thần, không cần ăn uống, không biết hỉ, nộ, ái, ố gì nữa thì cũng tốt. Nhưng soi gương thấy mình giống xác ướp trong phim Ai cập quá, chẳng còn cảm xúc.
Có cha mỗi lần đi qua các bức tượng đá nơi công viên lại mỉm cười, ngẫm nghĩ, mình được kính trọng giống như tượng đá. Nhìn xa thì oai vệ, có ai biết rằng tượng phải làm tượng cả ngày lẫn đêm, lúc nắng gắt cũng như mưa gió bão bùng. Có ai muốn làm tượng đá cô đơn nơi công viên không nhỉ?
Cái khổ thứ ba là bị “quân Giu-Dêu” nó chửi mà mình lại không có quyền “chửi” lại chúng. Bá nhân, bá tánh. Làm dâu trăm họ, có cách nào chiều được mọi người không? Dễ dãi quá thì sợ sai luật giáo hội, luật địa phận, các bề trên quở trách. Đúng luật thì bị lên án là “làm phách”. Giải thích cũng chẳng ai thèm nghe. Đương nhiên sau khi phật ý, là có màn chê bai ngay. Nếu chỉ chê trách hoặc kể sự việc cho chính xác thì cũng được coi là công bằng, nhưng mà chê bai thì phải đi đôi với… nói xấu. Thế là các thói xấu của cha, những việc xảy ra cách đây chừng vài chục năm, được kể hết. Người nghe, ai mất công kiểm soát lại xem sự việc đó đúng hay sai? Có xảy ra thực như vậy hay không? Thiên hạ dễ tin cái xấu hơn cái tốt, dễ nhớ điều sai của người khác hơn cái phải của họ. Có đúng không?
Tương tự như cái khổ thứ ba là cái khổ thứ tư. Bị thiên hạ vu vạ, cáo gian mà mình không có quyền tìm cách giải thích cho công khai. Một mặt thì trên tòa giảng, cha nói về yêu thương, tha thứ, cầu nguyện cho kẻ thù, đến lúc có người vu khống lại dãy nảy lên như đỉa phải vôi, thanh minh, thanh nga thì còn rao giảng Tin Mừng gì nữa? Rồi thiên hạ khoái nghe đồn. Một đồn mười, mười đồn trăm. Không khác gì bị lựu đạn khói, chẳng thấy đường nào mà thoát.
Với các cha thì mấy môn học về tâm lý trong chủng viện, lúc đem ra ngoài áp dụng, trật đường ray hết. Một vài cha cũng không biết mình nên sống kiểu Âu Mỹ hay kiểu Việt Nam. Có cha kể lại, khi thực tập lớp giải tội, người đóng vai hối nhân, sau khi xưng tội, cảm xúc quá, chạy đến bên cha -khi đó làm thầy-, khóc lóc thảm thiết, gục cả đầu vào đầu gối cha. Cha gạt sang bên tránh không cho hối nhân chạm vào mình. Cuối giờ có phần chấm điểm từ cha giáo và các bạn. Mọi người cho thầy điểm giải tội thì thuộc bài, nhưng về mục vụ thì suýt rớt. Lý do tạo cho hối nhân cảm tưởng họ là người tội lỗi, nhơ bẩn, không ai cho chạm vào, nhất là khi họ vừa bày tỏ tội lỗi, ngay cả những tội thầm kín nhất. Ghi nhớ bài học mục vụ này, lúc đến nhà xứ, gặp người xin xưng tội, diện đối diện, thay vì qua tòa kín. Cảm phục lòng can đảm, sau khi giải tội xong, cha bèn đứng lên, giang tay “hug” bình an hối nhân, sau đó quên bẵng. Ai dè, vài tháng sau có tiếng đồn rằng “cha ấy giải tội cho tao xong, còn đứng lên ‘ôm’ tao nữa mày ạ!”. Trời đất! Vậy có chết người không? Bây giờ làm sao đây? Không lẽ ông cha phải đi nói cho người ta biết rằng “tôi chẳng thèm ‘ôm’ cô ta đâu?”
Đấy là chưa kể đến các việc bàn hỏi, linh hướng liên quan đến bí tích giải tội hoặc thanh danh gia đình người khác, không được phép tiết lộ ra ngoài, đành phải im lặng, ngậm đắng, nuốt cay. Có chị kia bị chồng bạc đãi quá, chịu không nổi, chạy lên cha xin xưng tội và đồng thời vấn kế. Sau khi gặp vài lần, cha đề nghị hai vợ chồng gặp counselor phần đời. Chỉ có chị vợ đi còn anh chồng lần nào cũng bận. Bà vợ, với tâm tình phụ nữ Việt Nam, thỉnh thoảng mang biếu cha ít thức ăn, xin lễ cầu nguyện cho gia đình, như để tạ ơn cha đã giúp cho gia đình. Chẳng may, cuối cùng đôi đó tan vỡ. Ông cha bị anh chồng vu cáo “có tình ý với vợ tôi vì nhận quà của vợ tôi thường xuyên”. Để chạy lỗi, anh chồng kiếm sang chuyện khác. Ông cha lãnh đủ. Nên làm sao đây? Không lẽ đi kể chuyện nhà người ta ra, vợ chồng cãi nhau, đánh nhau, tranh giành tiền bạc, chơi bời thế nào để thanh minh cho mình? Một lần bực quá định “nói tọac móng heo” thì có người khuyên: “Thôi cha ạ! Đi tu phải hy sinh chứ! Khi xưa Chúa bị đau khổ trong vườn Giệt-si-ma-ni mà Ngài có than thở hay kể tội ai đâu?” Nghe cũng hợp lý. Đi tu mà! Nhưng “to be or not to be?”
Cái khổ thứ năm là dễ bị phân tích theo tiêu chuẩn rất chủ quan. Không khác gì tại Hoa Kỳ, đảng Dân chủ phân tích đảng Cộng hòa. Dân ta thì kính trọng cha, cụ đặc biệt nhưng thích nghe chuyện xấu về cha, cụ cũng nhiều, nhất là những chuyện liên quan đến tiền bạc và người khác phái. Đương nhiên đây là những vấn đề Giáo hội dạy phải cẩn thận, thế nhưng hình như mọi hình ảnh đều được phân tích do sự chủ quan “suy bụng ta ra bụng người”, cho nên thấy chỗ nào cũng tội và cơn cám dỗ. Một ông cha ngoại quốc ôm chúc bình an thì không sao. Một cha Việt Nam thì… có sao. Sợ cha “lòng động lòng lo” dễ sa chước cám dỗ nhưng “không nói với cha, mà đi rỉ tai các người chung quanh!”. Có người đeo kiếng râm màu đen, có người đeo kiếng màu hồng và cũng theo màu đó mà phân tích cuộc đời ông cha. Người đeo kính màu hồng nhìn cha như thánh sống. Kính trọng cha quá
mức đến phát ngượng. Người đeo kính màu đen lúc nào cũng chỉ thấy lỗi lầm chung quanh cha. Cho nên nếu thấy cha vui vẻ, cười cợt với người khác phái thì sợ cha dễ bị sa ngã. Thấy có người đưa tiền xin lễ hoặc biếu xén rộng rãi thì nghĩ rằng họ đang lợi dụng cha. Thấy cha thăm viếng thường xuyên một vài gia đình thì lo cha sẽ bị ảnh hưởng của họ. Thế là các điều tiếng như: chỉ chơi với nhà giầu, thân nhà cô A, cô B lắm, thích ăn ngon, mặc đẹp, đi xe sang trọng, uống rượu một cây... Cha nào muốn sống thực với chính mình thấy khó quá. Có lẽ vì vậy mà nhiều cha lựa chọn đi làm với người bản xứ cho yên thân chăng?
Một vài người hiểu lầm hai chữ phê bình và góp ý hoặc hiểu đúng nhưng muốn gộp hai điều làm một. Thấy cha làm điều gì đó có vẻ “chướng mắt” cũng không dám nói, sợ mang tiếng chống đối, hay phê bình. Ngược lại, có người thì không góp ý bao giờ nhưng chỉ chờ dịp phê bình? Một vài vị còn sưu tầm các biến cố -đa số đều là biến cố qua cặp kính màu đen trong cuộc đời các cha để mai này sẽ có dịp mang ra dùng!!! Làm việc tông đồ mà có FBI theo dõi thì cũng hơi buồn.
Có người nói, quan tâm đến cha thì mới đặt vấn đề với cha. Vậy thì cha có bị cám dỗ không? Đến Chúa còn bị thì huống chi là ông cha. Ai mà chẳng bị. Nhưng có lẽ điều khác biệt là tập quán chống lại cám dỗ của mỗi người khác nhau. Ngay từ hồi nhỏ, khi mới đi tu, còn trong tiểu chủng viện, rồi lên đại chủng viện, chịu chức, những người đi tu đã cố gắng luyện tập cho mình thói quen này. Cầu nguyện, hãm mình, xét mình hằng ngày, chịu các bí tích, xưng tội thường xuyên, bàn hỏi với các linh hướng... là những phương cách hữu hiệu nhất để mau giúp đạt được tập quán đó.
Giống như người văn ôn, võ luyện thường xuyên, thì khi bị tấn công, dù bất ngờ, cũng trở tay mau chóng hơn người ít luyện tập. Cho nên, cùng cái bắt tay, cùng một hình ảnh nhưng người có tập quán chống lại cám dỗ, thì sức cám dỗ sẽ nhẹ hơn hoặc có khi chẳng là gì. Ngược lại, người quá bận rộn với các lo lắng khác, không có thời giờ phát triển tập quán chống lại cám dỗ hoặc nói cách khác đi, không phát triển tập quán mở cửa cho ân sủng, thì cơn cám dỗ đến thường xuyên và mạnh bạo hơn. Đấy là chưa kể đến người còn “enjoy” chước cám dỗ thì cơn cám dỗ càng dễ đến…
Vui buồn sướng khổ trong cuộc đời đi tu thì chẳng khác gì chuyện dài nhân dân tự vệ. Có lẽ cần nhìn đến con số thống kê để biết đi tu “sướng nhiều hay khổ nhiều”.
Theo Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết thì năm 2004, số thỉnh sinh Việt Nam chịu chức linh mục lên đến 20% tổng số toàn quốc. Mọi năm chỉ có 9%. Nếu so với tỷ lệ người Công giáo Việt Nam vào khoảng 400 ngàn trên 66 triệu người Công giáo Hoa Kỳ, tức là chưa tới 0.65%, vậy mà số tân linh mục là 20%. Như thế chứng tỏ rằng đi tu vẫn sướng, ít nhất là đi tu Việt Nam sướng hơn đi tu... Mỹ!