jeudi 6 août 2009

Thứ Sáu tuần 18 TN

Th. Xíttô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo
VÌ ĐỨC GIÊSU KITO
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo.” (Mt 16,24)

Suy niệm: Chị Tiểu Phụng, bề trên cả dòng Thánh Gia ở Quảng Tây, vốn là một tân tòng. Thấy một sinh viên trong trường có đời sống trong sáng vui tươi khác thường, lúc nào cũng sẵn sàng quên mình vì bạn bè, tỏa ra một sức sống tinh thần thật hấp dẫn, chị chơi thân với bạn ấy, rồi mới hỏi thật: “Bí quyết nào khiến bạn sống được như thế?” Câu trả lời là: “Giêsu Kitô.” Thế là chị đọc Tân Ước từ đấy, muốn họa lại từng trang trong đời mình. Môn đệ hay người đi theo Đức Giêsu không phải từ bỏ một, hai điều gì đó, nhưng là từ bỏ cái quý giá nhất với mình là bản ngã, ý muốn bản thân, để trọn vẹn đặt Ngài làm kiểu mẫu cho mọi suy nghĩ, cái nhìn, và lối sống. Nỗ lực làm đẹp lòng “Giêsu Kitô” sẽ thật sự là động lực, là quy tắc cho mọi hành xử của họ.
Mời Bạn: Theo Đức Giêsu là chấp nhận cung cách “liều mất mạng sống” như Ngài. Bạn sẽ không hỏi: Tôi sẽ thu tích bao nhiêu, nhưng sẽ hỏi: Tôi sẽ ban phát bao nhiêu. Không hỏi: Việc nào an toàn cho bản thân tôi, nhưng sẽ hỏi: Việc nào là điều tốt tôi nên làm. Và bạn sẽ có hằng trăm câu hỏi như vậy.
Chia sẻ: Khước từ bản ngã để theo Chúa có là điều khả thi với bạn không?
Sống Lời Chúa: Lập một danh sách những tiêu chuẩn mới theo các giá trị Tin Mừng của Đức Giêsu, thay cho những tiêu chuẩn cũ theo người đời (như phần Mời bạn).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, theo Chúa là chấp nhận từ bỏ bản ngã của mình, không phải trong một vài ngày, nhưng là suốt mọi ngày. Xin cho chúng con trung thành sống theo theo những giá trị Tin Mừng của Chúa mỗi ngày.

Aucun commentaire: