vendredi 7 août 2009

Thứ Bảy tuần 17 TN

Th. Đaminh, linh mục
TỰA NƯƠNG VÀO CHÚA
Các môn đệ đến gần hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin.” (Mt 17,19-20)

Suy niệm: Trước sứ mệnh Thiên Chúa giao phó, các nhân vật lớn trong Thánh Kinh thường có thái độ: nhận thấy mình bất xứng và trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa. Giê-rê-mi-a cho rằng ông bất xứng để trở thành ngôn sứ. Phaolô thú nhận ông không đáng được gọi là tông đồ. Thế nhưng các ngài đặt hết niềm tin của mình vào Thiên Chúa, để sức mạnh của Thiên Chúa thể hiện trong yếu đuối của các ngài. Giê-rê-mi-a xác tín phúc cho ai có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Còn Phaolô quả quyết, không phải do sức ông, nhưng nhờ ơn thánh Chúa, ông chu toàn vai trò tông đồ. Không có ơn Chúa, không ai có thể làm được gì! Các môn đệ được Chúa Giêsu nhắc nhở như thế khi việc tông đồ của các ông không hiệu quả, “tại anh em kém tin.” Cậy vào sức con người để làm công việc của Thiên Chúa làm sao mang lại kết quả được!
Mời Bạn: Trước khi làm việc, bạn có dâng lên Chúa công việc bạn sẽ làm không? Hành động này giúp bạn luôn tìm vinh danh Chúa và bạn sẽ không lẻ loi trong khi làm việc, vì Chúa cùng hoạt động với bạn.
Chia sẻ: Nhìn nhận sự hèn kém của mình trước sứ mệnh Chúa giao sẽ làm bạn cậy dựa vào quyền năng Chúa hay làm bạn mặc cảm, thụ động?
Sống Lời Chúa: Đọc kinh “Sáng soi” hay cầu nguyện dâng lên Chúa công việc bạn làm trong ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong tình yêu Chúa, con tin rằng, Chúa bù đắp trong con tất cả những thiếu sót của con nơi mọi công việc, vì Chúa biết rõ con và con tín thác vào Chúa.

Aucun commentaire: