lundi 6 septembre 2010

Thứ Ba Tuần XXIII TN

CẦU NGUYỆN LUÔN LUÔN

Và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (Lc 6,12)

Suy niệm: Có đêm không chợp mắt được, thư ký của tổng thống Mỹ A. Lincoln nhìn sang phòng tổng thống, thấy ông quỳ gối cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, ngày xưa Cha đã nghe lời vua Salômon, thì hôm nay xin Cha cũng nghe lời con cầu khẩn: Nếu Cha giúp con, con sẽ đủ sức mạnh và khôn ngoan để lãnh đạo dân tộc này… Con yếu đuối và đầy tội lỗi, xin Cha hãy nghe lời con van xin.” Lịch sử Hoa Kỳ xếp ông là một trong những tổng thống xuất sắc nhất của nước này. Thánh Luca cho ta biết trước khi có những quyết định quan trọng, Đức Giêsu đều cầu nguyện lâu giờ. Chẳng hạn, Ngài cầu nguyện 40 đêm ngày trước khi xuất hiện công khai; cầu nguyện suốt đêm cùng Cha trước khi chọn nhóm Mười Hai, cầu nguyện suốt đêm trên núi Biến Hình trước khi đi về Giêrusalem. Ngài không quyết định điều gì quan trọng nếu trước đó không tham khảo ý Cha.

Mời Bạn: Cầu nguyện mỗi ngày và trong mọi hoàn cảnh: cầu nguyện khi gặp khó khăn thử thách, cầu nguyện cả lúc khô khan nguội lạnh, cầu nguyện khi đau ốm bệnh tật, cầu nguyện lúc thành công vui tươi, cầu nguyện khi cô đơn chán nản, cầu nguyện lúc bạn thấy một ngày như mọi ngày...

Sống Lời Chúa: Trước những quyết định quan trọng của cuộc đời, tôi tập cầu nguyện cùng Chúa, xin Ngài soi sáng cho mình, như một dấu chỉ sống niềm tin tưởng phó thác nơi Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn tham khảo ý Chúa, để biết rõ Chúa muốn chúng con làm gì. Xin cho chúng con ghi khắc mục đích tối hậu của đời người trong mọi quyết định của mình. Amen.

Aucun commentaire: