mardi 7 septembre 2010

Thứ Từ Tuần 1

ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

“Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là ‘Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta’.” (Mt 1,23)

Suy niệm: Trong công trình cứu độ của Thiên Chúa, Đức Maria có một vai trò quan trọng đặc biệt. Mẹ xứng đáng với vai trò ấy vì: (1) Mẹ là người mẹ của các kẻ tin: Mẹ tin những lời Thiên Chúa hứa, Mẹ đã phó thác đời mình cho Thiên Chúa dẫn dắt, Mẹ đã để cho Thánh ý Thiên Chúa thành sự nơi đời mình “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Thiên sứ nói” (Lc 1,38); (2) Mẹ luôn lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa: Cuộc đời Mẹ được đan dệt với những chuỗi ngày lắng nghe và thi hành Thánh ý Thiên Chúa cách triệt để. Mẹ theo Chúa Giêsu trong mọi biến cố vui buồn, từ máng cỏ đến thập giá; Mẹ cùng với Con mình thưa tiếng “xin vâng” với Thánh ý Cha.

Mời Bạn: Thường xuyên chiêm ngắm Đức Mẹ, học nơi ngài mẫu gương tin tưởng phó thác đời mình trong tay Chúa, biết lắng nghe và thi hành Thánh ý Chúa mỗi ngày.

Chia sẻ: Ngày bạn chào đời là ngày vui của cha mẹ và người thân. Vậy bạn hãy sống thế nào để những người trên đây hãnh diện về bạn, nhất là để xứng đáng là con cái Chúa.

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng sốt sắng đọc kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ giúp tôi kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu trong suốt ngày sống.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, chúng con vui sướng vì có Mẹ là mẹ chúng con, cũng như là mẫu gương của đức tin, lòng mến, sự cậy trông và niềm phó thác. Xin cho chúng con luôn biết sống theo gương sáng của Mẹ. Chúng con tin tưởng Mẹ luôn cầu bầu cho chúng con trước toà Chúa chí ái. Amen.

Aucun commentaire: