mercredi 8 septembre 2010

Thứ Năm Tuần XXIII TN

Th. Phêrô Clave, linh mục

CON ĐANG NGHE CHÚA DẠY

“Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” (Lc 6,27-28)

Suy niệm: Thật tình, chúng ta đã quá “thuộc” và biết rõ cách lý thuyết những lời này! Tuy nhiên, lúc này đây Chúa đang trực tiếp dạy bạn và tôi không phải cách thuộc lòng và lý thuyết đâu! Những “kẻ thù” Ngài muốn nói ở đây, đã được chỉ định rõ ràng, đó là: kẻ ghét ta, nguyền rủa ta, vu khống ta, đánh đập ta, chiếm nhà đoạt ruộng của ta, giết hại ta… Tất cả những con người khó thương này đâu phải là những ý tưởng trên mây hay những hồn ma, mà là những con người bằng xương bằng thịt, bạn ạ!

Mời Bạn: Thử tìm xung quanh bạn, ai là người “khó thương”? Ai đang làm bạn “đau khổ” cách này hay cách khác? Thật oái oăm, đó chính là những con người Chúa dạy bạn phải yêu mến, chúc phúc, cầu nguyện, trao ban mà không đòi lại nơi họ điều gì! Cách Chúa dạy bạn yêu mến cũng triệt để: không phải là ý tưởng, tình cảm, nhưng là hành độngthái độ sống cụ thể!

Chia sẻ: Bạn có ý thức rằng mình đang được trực tiếp nghe Chúa dạy sống Tin Mừng hôm nay không?

Sống Lời Chúa: Để sống Năm Thánh Hội Thánh Việt Nam, từ hôm nay tôi quyết tâm sẽ không bỏ qua một cơ hội nào sống tinh thần yêu thương như Lời Chúa dạy trong bài Tin Mừng này!

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin cho các lời: yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét con, chúc lành cho kẻ nguyền rủa con, và cầu nguyện cho kẻ vu khống con, vang vọng trong tâm hồn và trí khôn con từng tiếng ... một. Xin Chúa đến giúp con sống những lời dạy này! Amen.

Aucun commentaire: