vendredi 4 juin 2010

Thứ Bảy Tuần 9 TN

Th. Bôniphát, giám mục, tử đạo

QUÀ TẶNG CHẤT LƯỢNG CAO

Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm… Đức Giê-su nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,43)

Suy niệm: Cha Mác Ca-thi (Mc Carthy) có kể câu chuyện mẹ Têrêxa lần kia được một người ăn xin tặng 30 xu là tất cả số tiền anh xin được trong ngày. Mẹ nói rằng: với 30 xu, có lẽ mẹ chẳng mua được gì, nhưng nó trở nên quý giá gấp ngàn lần vì đã được làm với lòng yêu thương; Thiên Chúa nhìn thấy không phải tầm cỡ vĩ đại của công việc, mà là tình yêu thương qua đó công việc được hoàn thành. Cũng như người ăn xin trên đây, bà goá trong bài Tin Mừng hôm nay không đóng góp nhiều lắm xét về số lượng, nhưng xét theo chất lượng, thì nhiều hơn ai hết. Vì sao vậy? Vì những món quà vật chất được định giá bằng tiền, nhưng những món quà của trái tim được định giá bằng tình mến, bằng lòng hy sinh, bằng tâm tình vui lòng chịu mất mát, miễn sao nói được tâm tình của mình. Và bà goá này có được tất cả những tâm tình quý giá ấy.

Mời Bạn: Nhớ rằng càng dâng cho Chúa những món quà được gói bọc xinh xắn là hy sinh những gì bạn quý trọng như thời giờ, công sức... Chúa sẽ càng hài lòng về bạn. Bạn có tặng Chúa những món quà chất lượng cao không ?

Chia sẻ: Tại sao những món quà dâng Chúa đòi ta phải hy sinh, từ bỏ là những món quà quý giá nhất ?

Sống Lời Chúa: Tôi khó hy sinh điều gì hơn cả? Tôi quyết làm việc đó như món quà quý giá nhất dâng lên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, bà goá này đã quảng đại dâng Chúa tất cả, vì bà hoàn toàn phó thác nơi Chúa. Xin cho chúng con biết sống quảng đại với Chúa vì phó thác nơi Ngài. Amen.

Aucun commentaire: