jeudi 3 juin 2010

Thứ Sáu Tuần 9 TN

CẦN CÓ ĐÔI MẮT KHÁC!

“Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được?” (Mc 12,37)

Suy niệm: Mắt phàm chỉ có thể thấy những gì phàm trần, chứ không thấy được những gì siêu phàm. Với con mắt phàm, bất quá chỉ có thể nhận biết rằng Chúa Giêsu thuộc dòng tộc Đa-vít và Ngài được gọi là con vua Đa-vít cũng là phải lẽ. Thế nhưng “chính vua Đa-vít lại gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng” bởi vì vua đã nhìn bằng “đôi mắt khác”, đôi mắt của niềm tin. Chính đôi mắt của niềm tin cho phép chúng ta thấy Đức Giê-su Ki-tô là người thật và đồng thời cũng là “Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật” (Kinh Tin Kính).

Mời Bạn: Mỗi người là một huyền nhiệm với những chiều sâu kín ẩn không thể hiểu thấu. Nơi Thiên Chúa, chiều sâu huyền nhiệm ấy lại càng sâu thẳm đến vô cùng. Chúa vẫn luôn vượt trên những điều ta có thể thấy được, hiểu được hay nói được về Ngài. Như thế, phải có lòng tin mới thấy được Chúa Giêsu vừa là người thật, vừa là Thiên Chúa thật. Mời bạn dùng cặp mắt đức tin nhìn dòng đời biến chuyển mà khám phá Chúa thực sự hiện diện và điều khiển thế giới; qua hình bánh rượu trong Thánh Thể nhận biết được Chúa phục sinh quyền năng đang ở với bạn; qua từng trang Phúc Âm, nhìn thấy Chúa chính là Ngôi Lời vĩnh cửu đang công bố Tin Mừng yêu thương bạn; và qua từng con người bé nhỏ thấp hèn, thấy được chính Chúa đang hiện diện.

Chia sẻ: Chúng mình là người tin Chúa nhưng phải chăng có khi chúng mình đang là “vô thần thực tế”?

Sống Lời Chúa: Dành ít phút mỗi ngày để suy niệm Lời Chúa

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con.

Aucun commentaire: