mercredi 30 juin 2010

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

CHÚNG CON CẦN CHÚA
“Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.” (Mt 9,8)
Suy niệm: Có ba nhóm người trong đoạn Tin Mừng hôm nay: (1) nhóm khiêng người bại liệt; (2) các kinh sư; (3) dân chúng. Ba nhóm với ba thái độ khác nhau: (1) giúp đỡ với niềm tin tưởng; (2) nghĩ xấu và kết án; (3) sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa. Đức Giêsu cũng bày tỏ ba lối hành xử đặc biệt của Ngài: (1) nhân hậu; (2) thẳng thắn; (3) quyền năng: tha thứ và chữa lành. Trái tim Ngài luôn xúc động, chạnh lòng thương trước nỗi khổ của con người. Để có thể làm theo sự thúc bách của con tim nhân hậu ấy, Ngài thẳng thắn đối đầu với nhóm kinh sư, khẳng định quyền tha tội và khả năng chữa lành cho người bại liệt.
Mời Bạn: Không chỉ người bại liệt ngày xưa, con người hôm nay cũng cần đến Đức Giêsu, cần niềm tin tưởng nơi Ngài hầu cuộc đời họ có một ý nghĩa và hướng đi, như lời Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI: “Chúa Giêsu là kho tàng đích thật và duy nhất mà chúng ta có thể tặng cho con người. Ngài là nỗi khát vọng sâu thẳm nhất của bao con người nam cũng như nữ ngày nay, ngay cả khi dường như họ lãnh đạm hay tẩy chay Ngài. Xã hội mà chúng ta đang sống, Châu Âu và toàn thế giới, đang cần gì nhất nếu không phải là chính Chúa Giêsu” (31.5.2010).
Sống Lời Chúa: Bày tỏ tâm tình cần Chúa trong cuộc đời, qua việc dành cho Ngài một thời gian nhất định, để có thể cầu nguyện, gặp gỡ Ngài mỗi ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin tưởng vào tình thương cứu độ của Chúa. Xin ban thêm niềm tin cho con, để con mạnh dạn chia sẻ niềm tin ấy cho anh chị em con, ở những nơi chốn và lãnh vực Chúa giao phó cho con. Amen.

Aucun commentaire: