mardi 1 juin 2010

Thứ Tư Tuần 9 TN

Th. Marcellinô và Phêrô, tử đạo

GIỐNG NHƯ CÁC THIÊN THẦN

“Ngài không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống.” (Mc 12,27)

Suy niệm: Truyền thống văn hóa Việt Nam tin có một cuộc sống khác sau cái chết; và cuộc sống đó sẽ thế nào là tuỳ vào cách chúng ta sống cuộc sống này ra sao. Thế nhưng, trong thực tế, nhiều người vẫn sống như thể: “Chính chuyên chết cũng ra ma, lẳng lơ chết cũng đưa ra ngoài đồng.” Chúa Giêsu mạc khải cho ta biết chẳng những có cuộc sống mai sau, mà cuộc sống ấy còn khác hẳn cuộc sống hiện tại, bởi vì con người sẽ “giống như các thiên thần ở trên trời.” Nghĩa là không còn chuyện ăn uống, mua sắm, cưới vợ gả chồng, hưởng thụ ích kỷ… như cuộc sống trần thế hôm nay. Người Kitô hữu cần nhớ điều ấy để sống sao cho phù hợp, bởi xác tín rằng rồi có lúc mình sẽ từ giã cuộc sống đời này để bước vào cuộc sống các thiên thần.

Mời Bạn: Tựa như phái Xa đốc, bạn cũng có thể lầm to nếu cứ dựa trên những tiêu chuẩn trần tục để nhìn Nước Trời mà Đức Giêsu rao giảng. Là công dân của Nước Trời, bạn không thể sống như thể không có niềm tin phục sinh hay dửng dưng, không thực hành những giá trị của Nước Trời (công lý, bác ái, hòa bình…) và làm cho những giá trị ấy trở thành một thực tại rõ nét trong môi trường bạn sống.

Chia sẻ: Đối chiếu niềm tin của anh em lương dân và Kitô giáo về đời sống sau cái chết.

Sống Lời Chúa: Điều chỉnh một số cách ứng xử kiểu trần tục (chẳng hạn: vụ lợi trong giao tế, nói tục, gian dối…).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cảm tạ Chúa đã mạc khải cho chúng con về cuộc sống mai sau. Xin cũng giúp chúng con thêm xác tín về niềm tin phục sinh, và nỗ lực hết mình để có thể vui hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.

Aucun commentaire: