dimanche 12 février 2012

Chúa nhật VI TN B

NỖI KHAO KHÁT TỘT CÙNG
Có một người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quì xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. (Mc 1,40-42)
Suy niệm: Theo luật Môsê, ai bị bệnh này phải bị loại ra khỏi cộng đoàn, sống cach ly trong hang hốc, mồ mả! Vậy mà anh này dám “đến với Chúa Giêsu.” Kể ra anh này bạo gan! Anh quá khổ sở với căn bệnh của mình đến noi không còn biết sợ là gì! Anh “quỳ xuống.” Thái độ rất tự hạ, nếu có cách nào hạ mình thấp hơn đất chắc anh đã dùng rồi! Rồi anh xin ngay: “Nếu Ngài muốn!” Giải pháp duy nhất: Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm một cái gì đó cho anh lúc này. Mà Thiên Chúa thì luôn luôn nhân hậu, chắc chắn là Ngài muốn cho ta lành sạch chứ! Quả đúng như thế, Đức Giê-su muốn, và anh được sạch. Bởi vì Chúa Giê-su là Thiên Chúa.
Mời Bạn: Trong linh hồn ta, tội lỗi làm huỷ hoại tình yêu của ta đối với Chúa và tình Chúa đối với ta, chẳng khác nào bệnh cùi huỷ hoại cơ thể, phải không bạn? Bạn có phát hiện ra triệu chứng bệnh cùi tâm hồn của mình không? Vậy ta phải làm gì? Làm như anh cùi kia đi: chạy đến với Chúa Giê-su, quì xuống, và xin Ngài chữa lành cho bạn. Ngài đang chờ bạn nơi bí tích Hoà Giải để chữa lành cho bạn đấy, bạn ạ!
Chia sẻ: Điều gì khiến bạn khó đến với bí tích Hoà Giải ? Hãy trao đổi với nhau để tìm cách khắc phục khó khăn đó.
Sống Lời Chúa: Mau mắn lãnh nhận bí tích Hoà Giải mỗi khi bạn lỡ lầm xúc phạm đến Chúa và anh em.
Cầu nguyện: Bạn sốt sắng đọc kinh “Ăn năn tội”.

Aucun commentaire: