vendredi 3 février 2012

Thứ Bẩy Tuần IV TN

NGHỈ NGƠI ĐÔI CHÚT
Chúa Giê-su bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. (Mc 6,31)
Suy niệm: Thật thương cho các môn đệ! Họ làm việc suốt ngày, chẳng phải việc vô bổ hay “vác tù và hàng tổng”, mà là việc chính đáng, việc truyền giáo. Chúa không trách mắng, nhưng thương họ, vì họ làm việc tất bật sớm tối mà không tìm an nghỉ. Chúa nhắc nhở họ quan tâm đến điều họ đang thiếu, đang cần, đó là “tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Nhiệt thành thi hành sứ vụ suốt ngày rồi, họ được mời gọi sống nhân đức phó thác, dám phó trao sứ mạng cho Chúa để nghỉ ngơi để phục hồi năng lực thiêng liêng và nhiệt tình tông đồ trước khi tiếp tục sứ mạng.
Mời Bạn: Bạn làm việc thâu đêm thâu ngày, không còn thì giờ nghỉ dưỡng, chiêm niệm, thờ phượng ư? Phải chăng bạn nghĩ rằng Chúa không đủ khả năng quán xuyến và làm cho sứ vụ sinh hoa kết trái khi bạn nghỉ ngơi bồi dưỡng nơi Chúa. Thời giờ dành cho việc nghỉ ngơi lấy sức xác hồn cũng quan trọng như giờ làm việc vậy. “Công nghiệp không hệ tại chỗ làm hay cống hiến nhiều, cho bằng đón nhận và yêu thương nhiều” (thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu).
Chia sẻ: Luật buộc nghỉ việc xác ngày Chúa Nhật và lễ buộc còn được bạn tuân giữ không?
Sống Lời Chúa: Điều độ giữa thời giờ làm việc và thời giờ thinh lặng thờ phượng Chúa cùng thời giờ ngủ nghỉ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tin tưởng phó thác cho Chúa mọi sự, để con biết nghỉ ngơi bổ sức, biết phân bổ lịch sinh hoạt cho đẹp lòng Chúa và biết hăng say khi con thức dậy.

Aucun commentaire: