lundi 16 juillet 2012

Thứ Ba Tuần XV TN


COI CHỪNG THÁI ĐỘ HƯỞNG THỤ
Đức Giêsu quở trách các thành: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa... ” (Mt 11,20-21)
Suy niệm: Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa năm 2010, phần “Hiện trạng xã hội Việt Nam dưới ánh sáng đức tin,”  nói đến chủ nghĩa hưởng thụ như một thách đố đối với người Công giáo. Với người thấm nhiễm chủ nghĩa này, điều họ quan tâm số một là tiện nghi vật chất, tiền bạc của cải, để có điều kiện hưởng thụ tối đa; niềm tin tôn giáo bị xem là thứ yếu. Họ thờ ơ lãnh đạm trước những sinh hoạt của tôn giáo. Thái độ thờ ơ ấy không tiêu diệt, nhưng làm tê liệt sự sống của tôn giáo. Các thành quanh bờ hồ Galilê ngày xưa bị Chúa quở trách cũng vì sự thờ ơ lãnh đạm này. Chứng kiến phép lạ Chúa làm, nghe lời Ngài giảng, nhưng họ không quan tâm đến Ngài. Ngài có đó, ở giữa họ, nhưng như không hiện hữu với họ, không ảnh hưởng gì đến họ.
Mời Bạn: Chủ nghĩa hưởng thụ không phải chỉ ở trong siêu thị, ngoài hè phố, nhưng có thể thâm nhập vào tâm hồn bạn. Dấu hiệu của căn bệnh xã hội này là lối sống thực dụng, tìm mọi cách để hưởng thụ, và đặc biệt thái độ dửng dưng, thờ ơ với việc sống những giá trị của Tin Mừng, tham gia việc chung... Bạn có nhận ra những dấu hiệu ấy nơi suy nghĩ và lối sống của mình chưa?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ quan tâm hơn đến việc sống niềm tin của mình: tham dự phụng vụ, cầu nguyện riêng, đọc Lời Chúa trong gia đình, tham gia một hội đoàn (nếu có thể).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa quở trách các thành không phải bị coi thường, nhưng vì thương xót khi thấy người ta đi theo con đường tự hủy diệt. Xin giúp chúng con đừng bao giờ thờ ơ lãnh đạm với Lời Chúa dạy. Amen.

Aucun commentaire: