mardi 24 juillet 2012

Thứ Tư Tuần XVI TN


Th. Giacôbê tông đồ 
SỰ CAO TRỌNG ĐÍCH THẬT
“Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống.” (Mt 20,28)
Suy niệm: “Khi tôi ngủ, tôi mơ thấy cuộc đời là hoan lạc. Khi thức dậy, tôi thấy cuộc đời là phục vụ, và rồi khi tôi phục vụ, tôi đã khám phá thấy phục vụ chính là hoan lạc” (R. Tagore). Như bao người, Giacôbê và Gioan cũng mơ giấc mộng cuộc đời của các công hầu khanh tướng đầy hoan lạc. Đức Giêsu đã đánh thức các ông khỏi cơn mơ ngủ này để đưa các ông đi vào tinh thần của người công dân Nước Trời. Với trần thế, người làm lớn là người chỉ tay năm ngón, được người khác cung phụng hầu hạ. Ngược lại, người làm lớn trong Nước Thiên Chúa lại là người đầy tớ phục vụ người khác, giơ tay phục vụ thay vì chỉ tay sai khiến, quan tâm chăm sóc tha nhân thay vì được cung phụng hầu hạ.
Mời Bạn: Ra khỏi cơn mơ ngủ này không phải là chuyện dễ dàng chút nào! Bạn vẫn thích làm lớn theo kiểu trần thế mà quên rằng trong Nước Thiên Chúa, sự cao trọng hệ tại ở điều này: Bạn đã âm thầm phục vụ, yêu thương nâng đỡ người khác chưa?
Chia sẻ: Người làm lớn trong cộng đoàn, hội đoàn, giáo xứ của bạn đã phục vụ người khác hay là người được cung phụng hầu hạ? Có cách nào để canh tân cho hợp tinh thần Tin Mừng không?
Sống Lời Chúa: Xem lại cách suy nghĩ của tôi về việc làm lớn và cố gắng điều chỉnh để thật sự hạ mình phục vụ người khác như Chúa Giêsu dạy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mẫu gương về việc làm lớn trong Nước Chúa: phục vụ người khác, chứ không phải để được phục vụ hầu hạ. Xin cho chúng con hiểu rằng sự cao trọng đích thật là âm thầm phục vụ và yêu thương chăm sóc người anh em, chị em. Amen.

Aucun commentaire: