mercredi 14 novembre 2012

Thứ Năm Tuần XXXII TNTh. Anbetô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh                   
CHO NGÀY CHÚA QUANG LÂM
Đức Giêsu nói: “Vì, ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị loại bỏ.” (Lc 17,24-25)
Suy niệm: Cha Teilhard de Chardin gồm tóm suy tư của mình trong ba tiếng: “Đăng giả hội” (những gì vươn lên cao thì sẽ tụ hội với nhau). Trong tiến trình đó, đỉnh cao nhất của nhân loại là được Kitô hoá, nghĩa là lúc mọi con người tụ hội nơi Chúa Kitô, vua vũ trụ và sống với Cha trong tâm tình con thảo của Đức Kitô. Thế nhưng, trước khi đến ngày quang lâm với ánh chớp chói loà còn hơn cả ánh sáng của triệu triệu đèn pha hay bom nguyên tử ấy, thì Đức Kitô phải chấp nhận bị dìm trong tăm tối: tăm tối của Vườn Dầu, tăm tối của khổ hình thập giá, tăm tối của mồ đá… và hôm nay tăm tối nơi những người nghèo đói, đau khổ, bị bách hại vì sống cho niềm tin, cho chân lý…
Mời Bạn: Ghi nhớ chân lý ngàn đời này là: có qua đau khổ mới đạt được vinh quang, có qua thập giá vì Nước Trời mới đạt được phục sinh vinh hiển. Bạn có sẵn sàng chấp nhận không?
Chia sẻ: Tôi cùng với cả nhóm làm một công tác phục vụ cộng đồng với ý hướng cho Nước Chúa được thể hiện.
Sống Lời Chúa: Tôi vui lòng đón nhận những hy sinh, vất vả do bổn phận mỗi ngày của mình để được hạnh phúc Nước Trời với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cảm tạ Chúa đã chọn chúng con làm môn đệ Chúa. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn  cho mọi người và cho cả vũ trụ. Amen.  
 (Rabbouni)

Aucun commentaire: