vendredi 16 novembre 2012

THỨ BẢY TUẦN XXXII TN

Th. Êlisabét Hungari

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN
“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người?” (Lc 18,7)
Suy niệm: Đọc kỹ dụ ngôn “quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy”, dễ thấy rõ hai từ “chẳng lẽ” trên kia đóng một vai trò rất là... chìa khóa! Ông quan tòa không biết nể sợ ai ấy mà còn phải “chịu thua” và đáp ứng lời yêu cầu của bà góa nọ, thì chẳng lẽ Thiên Chúa (vốn đầy yêu thương và quan tâm) lại không bênh vực những kẻ ngày đêm hằng kêu cứu với Người? Rõ ràng Chúa Giêsu đang năn nỉ các môn đệ Người phải biết kiên trì cầu nguyện. Tại sao?
-Vì mọi người đều thiếu thốn và bất lực, không thể tự mình đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần của mình, nhất là không thể tự mình lấp đầy những khát vọng tâm linh sâu thẳm nhất.
-Vì Thiên Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót; Ngài luôn sẵn lòng cứu giúp bất cứ ai thành tâm kêu cầu Ngài.
Mời Bạn: Đâu là trở ngại làm cho bạn không thể cầu nguyện hoặc khong thể kiên trì cầu nguyện? Nhìn nhận mình thiếu thốn và bất lực thì dễ. Nhưng tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót, điều này xem ra không dễ gì. Bằng chứng là chúng ta thường ký thác hầu như 100% niềm trông cậy vào những phương tiện kỹ thuật, con người,... và còn phần trăm nào cho Thiên Chúa, Chủ Tể của tất cả những phương tiện trên ?
Sống Lời Chúa: Bạn mới được điều tốt lành nào? Chúa ban cho bạn đó! Hãy tạ ơn Ngài. Bạn đang rất cần điều gì cụ thể? Hãy thưa chuyện với Chúa.
Cầu nguyện: Bạn thầm thĩ hướng lòng về Chúa, và cầu xin Ngài về những điều bạn mong một cách chân thành cởi mở, như một người con thưa chuyện với cha.

Aucun commentaire: