mercredi 24 novembre 2010

Thứ Năm Tuần 34 TN

Th. Catarina Alêxandria, trinh nữ, tử đạo
đỨng vỮng trong hy vỌng
“Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,28)
Suy niệm: Ngày 22/10 vừa qua tại Rôma, Giáo hội chính thức mở cuộc điều tra cấp giáo phận phong chân phước cho đức hồng y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận. Trong những năm lao tù, dưới sự quản thúc và giám sát chặt chẽ, ngài đã âm thầm viết cuốn “Đường Hy Vọng” như những hoa trái của chính cuộc đời làm “Chứng Nhân Hy Vọng” của mình. Trong những lúc bi đát nhất của cuộc đời, những lúc bị người đời thù ghét, ruồng bỏ, những lúc không còn gì để hy vọng, người môn đệ Chúa vẫn hy vọng bởi vì Đức Kitô phục sinh đã đem lại cho họ niềm hy vọng hằng sống (1Pr 1,3). Đó chính là thế đứng vững vàng, thế “đứng thẳng và cất cao đầu” của những người sắp được cứu chuộc.
Mời Bạn: Trong cuốn “Đường Hy Vọng” Đức Hồng y Phanxicô viết: trong vài chục năm, nhân loại đã tiến bộ cách khủng khiếp về khoa học kỹ thuật, thế nhưng lại đang trải qua một cơn khủng hoảng về niềm hy vọng (ĐHV 958). Mà người tin Chúa Kitô được sai đi vào giữa thế gian để loan báo cho mọi người biết rằng họ được Thiên Chúa yêu thương cứu độ. Vì thế, “không thể quan niệm được một Kitô hữu không mê say đem hy vọng ngập tràn thế giới” (ĐHV 972).
Sống Lời Chúa: Lần chuỗi Mân Côi một chục và suy gẫm như sau: “Cuối cùng thì gẫm: Chúa Giêsu lại đến. Ta hãy xin cho được lòng trông cậy.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô phục sinh là nguồn cậy trông vững vàng cho con. Xin cho con mỗi khi chiêm ngắm Chúa trên thập giá cũng được tràn đầy niềm hy vọng mà không gian nan thử thách nào có thể dập tắt.

Aucun commentaire: