mardi 23 novembre 2010

Thứ Tư Tuần 34 TN


Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
quy luẬt cỦa hẠt giỐng
“Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,24)
Suy niệm: Hàn Tín một danh tướng thời nhà Hán, Trung quốc, một lần gặp bước đường cùng, sau lưng là sông lớn, trước mặt là đại quân của địch, nếu lui binh tất yếu là chết, liền hô hào quân sĩ liều chết xung phong chiến đấu tìm đường sống. Nhờ vậy, trận chiến đó, bên Hàn Tín đại thắng. Dám xông vào chỗ chết để tìm được sự sống, đó cũng là cái lý lẽ của con đường tự huỷ hay còn gọi là ‘quy luật của hạt giống’ mà Chúa Giêsu đi qua để thực hiện chương trình cứu chuộc. Đó là quy luật của một hạt lúa chịu thối đi để sinh bông hạt gấp trăm, quy luật của Con Thiên Chúa vác thập giá, vượt qua cái chết để vào cõi sống vinh quang và đem lại sự sống cho muôn người.
Mời Bạn: Chúa Giêsu cũng mời gọi bạn áp dụng quy luật của hạt giống vào cuộc sống của bạn. Đó là dám mất đi cái tạm thời để được lại cái vĩnh hằng; dám đảm đương những hy sinh đau khổ giới hạn để đạt hạnh phúc vô biên; dám từ bỏ chính mình để đạt đến Thiên Chúa. Bạn có dám chấp nhận sống theo ‘quy luật của hạt giống’ không?
Chia sẻ: Máu các thánh tử đạo Việt Nam đã đổ ra để gieo hạt giống đức tin trên quê hương, chúng ta phải làm gì để hạt giống ấy phát triển nhiều hơn?
Sống Lời Chúa: Vui vẻ đảm đương những khó khăn, đau khổ và coi đó như là những cơ hội sống ‘quy luật hạt giống’ để được tái sinh trong Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để mạc khải cho chúng con con đường về Nhà Cha. Đó là con đường tự huỷ. Xin Chúa giúp chúng con bước theo con đường Chúa đi. Amen.

Aucun commentaire: