lundi 17 septembre 2012

Thứ Ba Tuần XXIV TNTÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA
“Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người.” (Lc 7,16)
Suy niệm: Trong khi bài Tin Mừng hôm qua (Lc 7,1-10) cho thấy phép lạ được thực hiện do lòng tin mạnh mẽ của viên đại đội trưởng vào Đức Giêsu, bài Tin Mừng hôm nay lại nhấn mạnh đến phép lạ được thực hiện do tình thương của Chúa. Trước cảnh bà góa đang đau đớn vì cái chết của đứa con trai duy nhất, “Chúa chạnh lòng thương,” cho anh sống lại và “trao anh ta cho bà mẹ.” “Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người” để đem sự sống cho dân mình, không chỉ sự sống lại của thân xác thể lý, nhưng cả sự sống thần thiêng của Thiên Chúa. Sự sống đời đời ấy không phải nơi thế giới bên kia, nhưng đã bắt đầu ngay hôm nay.
Mời Bạn: Để được cứu độ cần phải có lòng tin (Lc 7,1-10), nhưng ơn cứu độ cũng là một món quà cho không của Thiên Chúa (Lc 7,11-17). Như thánh nữ Mônica đã dùng lời cầu nguyện và nước mắt để xin Chúa ban cho con trai mình hoán cải, hôm nay bạn cũng được mời gọi dùng lời cầu nguyện và những hy sinh của mình để qua đó, Thiên Chúa thi thố tình thương của Người.
Sống Lời Chúa: Cùng cất cao lời ngợi ca Thiên Chúa: “Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín” (Tv 99,5).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong hành trình cuộc đời, Chúa luôn gọi mời chúng con tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Xin cho chúng con luôn nhận ra tình thương của Chúa qua những biến cố lớn nhỏ trong đời, và góp phần đem tình thương Chúa cho mọi người qua những hy sinh âm thầm của chúng con.

Aucun commentaire: