vendredi 14 septembre 2012

Thứ Bẩy Tuần XXIII TNĐức Mẹ Sầu Bi
 trung tín trong đau khổ
Đứng gần Thập Giá Đức Giêsu, có Thân Mẫu Người… khi thấy Thân Mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với Thân Mẫu: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là Mẹ của anh.” Kể từ đó, người môn đệ rước Bà về nhà mình. (Ga 19,25-27)
Suy niệm: Đức Maria là người được nhắc đến đầu tiên đứng gần thánh giá Chúa, hiệp thông với Chúa Giêsu trong của lễ hiến tế. Đời Mẹ gắn liền với mầu nhiệm Chúa Giêsu Con của Mẹ: vất vưởng khi sinh Con ở Bêlem, lao đao trong những ngày lưu lạc sang Ai Cập, sợ hãi âu lo khi trở về Nagiarét, cùng vất vả với Con trong những năm rao giảng, đau khổ tột cùng khi nhìn Con bị chết treo trên Thập Giá. Mẹ đã cộng tác cách đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ vâng phục, nhờ đức Tin, đức Cậy và đức Ái nồng nhiệt. Bởi vậy trên bình diện ân sủng, Đức Maria thật sự là Mẹ của chúng ta “Này là Mẹ con”, “Đây là con Mẹ” … Với những lời cảm động này, Đức Giêsu đã mạc khải cho Đức Maria tuyệt đỉnh của chức làm Mẹ: Mẹ Giáo Hội, Mẹ của các Kitô hữu.
Mời Bạn: Ước chi bạn cũng như hết mọi người khám phá ra lời mời gọi, hãy đón nhận Đức Maria làm Mẹ của đời mình, và sống trọn vẹn tình hiếu thảo.
Chia sẻ: Trong những lúc gặp khó khăn, đau khổ, các tín hữu thường chạy đến cầu khấn Mẹ. Chúng ta noi gương Mẹ trung tín trong đau khổ thế nào?
Sống Lời Chúa: Tập thói quen lần chuỗi Mân Côi hằng ngày, để cùng Mẹ sống mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con thêm lòng Tin, Cậy, Mến, để chúng con trung tín với Chúa cho đến cùng, trong ơn gọi làm con Chúa và con Hội Thánh, giữa bao thử thách của đời thường hôm nay.

Aucun commentaire: