samedi 23 octobre 2010

Chủ nhật XXX TN C


Chúa Nhật Truyền Giáo
cầu nguyện có hiệu quả
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18,14)
Suy niệm: Trong Do thái giáo hay trong nhiều tôn giáo khác, cầu nguyện là việc rất quan trọng. Chúa Giêsu đã nhiều lần dạy các môn đệ phải cầu nguyện kiên trì bởi vì “ai xin thì sẽ được, ai gõ thì cửa sẽ mở cho”. Tuy nhiên vấn đề không chỉ là lặp đi lặp lại nhiều lần, người cầu nguyện còn cần phải có thái độ nội tâm như thế nào nữa thì mới được Thiên Chúa nhậm lời. Chúa Giêsu kể một dụ ngôn hai người cầu nguyện với hai thái độ hoàn toàn khác biệt nhau. Một người thì đã được ‘đào tạo trường lớp’ hẳn hoi và cho rằng mình ‘lập được nhiều công trạng’. Còn một người thì có lẽ chưa qua lớp ‘khai tâm’ về ‘kinh điển’ nào mà đời sống thì chẳng có gì đáng tự hào thậm chí còn đáng ngờ về luân lý nữa. Thế nhưng khi lên cầu nguyện thì người này được tha thứ tội lỗi còn người kia thì không. Tại sao? Vì ông đã biết nhìn nhận đúng tình trạng cùng khốn của mình; vì “Ai tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.”
Mời Bạn: Thánh nữ Mônica, mẹ của thánh Augustinô đã cầu nguyện không chỉ kiên trì mà còn cầu nguyện bằng nước mắt và ăn chay hãm mình. Nhờ vậy mà Chúa đã biến đổi con bà từ một người tội lỗi thành một vị đại thánh. Có khi nào bạn đã cầu nguyện cho mình hay cho người khác mà chẳng thấy có gì xảy ra cả? Lời cầu nguyện của bạn còn thiếu gì điều gì chăng?
Sống Lời Chúa: Mỗi lần tham dự Thánh Lễ tôi sẽ đọc với tất cả tâm tình thống hối lời kinh “Xin Chúa thương xót chúng con…”
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi.

Aucun commentaire: