mercredi 6 octobre 2010

Thứ Năm Tuần 27 TN

Đức Mẹ Mân Côi
hoa mân côi dâng mẸ
“Vâng… xin Chúa cứ làm cho tôi như  lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
Suy niệm: Từ năm 2005, trang mạng www.rosaryforthebishop.org cổ võ việc cầu nguyện cho các giám mục Hoa Kỳ và giám mục đoàn thế giới bằng chuỗi Mân Côi phát triển mạnh mẽ. Bà Syte Reitz, người sáng lập tâm sự: “Chỉ có Nước Trời mới biết hiện nay các giám mục tốt lành của chúng ta đang chịu nhiều thử thách và khổ đau khi phải hiên ngang đứng lên bảo vệ đức tin Kitô giáo… Còn chúng ta sẽ làm gì cho các vị mục tử nhân hậu ấy? Hãy hỗ trợ các ngài bằng lời cầu nguyện và chuỗi Mân Côi của mình.” Chuỗi Mân Côi là lời kinh hữu hiệu để xin ơn Chúa vì nó là “bản tóm lược toàn bộ sách Tin Mừng” (Đức Piô XII), với Đức Giêsu là trung tâm. Khi lần hạt, ta chiêm ngắm Con Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha với những tâm tình của người môn đệ như Đức Maria ngày xưa.
Mời Bạn: Cũng như các giám mục Hoa Kỳ và giám mục đoàn thế giới, các giám mục Việt Nam đang gặp nhiều thử thách và thách đố khi nỗ lực thi hành sứ vụ của mình. Cùng với bao tín hữu khác, bạn hãy hỗ trợ các ngài bằng lời cầu nguyện, đặc biệt bằng việc lần chuỗi Mân Côi. Chắc chắn Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch mọi ơn lành, qua lời cầu bầu của Đức Maria, sẽ ban ơn cho các ngài những ơn lành cần thiết.
Sống Lời Chúa: Lần hạt trong giờ kinh tối của gia đình trong tháng Mân Côi (50 hoặc 10, 20 hạt…), như một cách tạo bầu khí đạo đức thiêng liêng của sinh hoạt gia đình Nadarét ngày xưa, với Chúa Giêsu ở vị trí trung tâm, phó thác trong tay Chúa những nhu cầu và dự tính, nhất là cầu cho các giám mục.
Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mừng.

Aucun commentaire: