dimanche 17 octobre 2010

Thứ Hai Tuần 29 TN


Th. Luca, tác giả sách Tin Mừng
xin thêm thợ gặt
Chúa Giêsu bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít; vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10,2)
Suy niệm: Theo niên giám Giáo Hội Công Giáo Việt Nam năm 2004, giáo phận Đà Nẵng có 57.879 tín hữu trên tổng dân số là 2.344.000 người, đạt tỷ lệ khoảng 2,5%. Theo lịch Công giáo năm 2010 dân số Công giáo của Giáo phận Đà Nẵng là 66.117 tức là hơn 2,8% của 2.306.573, tổng dân số của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tính đến sau cuộc tổng điều tra dân số cả nước ngày 1/4/2009. Tỷ lệ ấy có nhích lên thật nhưng vẫn là rất thấp so với tỷ lệ chung của cả nước, và ngay cả tỷ lệ chung này cũng thật là nhỏ nhoi, chưa đạt đến ngưỡng của hai chữ số! Vẫn còn khẩn thiết lắm thay lời cầu xin “chủ mùa sai thêm thợ gặt lúa về”! Và cũng cần lắm thay các môn đệ Chúa Kitô biết thao thức trăn trở trước nhu cầu bao la của cánh đồng truyền giáo!
Mời Bạn: Là kitô hữu, nhờ bí tích Rửa tội và Thêm sức, ai cũng được kêu gọi làm “thợ gặt,” mỗi người mỗi cách tuỳ theo vị trí của mình trong Giáo hội. Bạn đã có niềm trăn trở thao thức trước sứ mạng loan báo Tin Mừng chưa? Bạn đang hoặc sẽ thực thi sứ mạng đó như thế nào?
Chia sẻ: Trong chương trình cử hành Năm Thánh 2010, ngày 21-25/11 sắp tới đây sẽ diễn ra Đại Hội Dân Chúa. Bạn có đề nghị gì cho cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam, hoặc nhỏ bé hơn, cho giáo phận, giáo xứ bạn để việc loan báo Tin Mừng được khởi sắc hơn không?
Sống Lời Chúa: Luôn gắn ý hướng truyền giáo vào mọi lời cầu nguyện và mọi hoạt động tông đồ, xã hội, nghề nghiệp của bạn.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.

Aucun commentaire: