mardi 26 octobre 2010

Thứ Tư Tuần 30 TN


cửa vào thiên đàng
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.” (Lc 13,24)
Suy niệm: Thiên Đàng hay Nước Thiên Chúa là ‘nơi’ Thiên Chúa dành sẵn cho con người sống hạnh phúc cùng Ngài. Từ khi sa ngã phạm tội, ‘cửa’ Thiên Đàng đã đóng lại đối với con người. Khi Chúa Kitô chịu chết trên thập giá và để ban ơn cứu độ thì cánh cửa ấy lại được mở ra, nhưng không phải cánh cửa thênh thang dễ dãi mà là cánh cửa hẹp. Ai muốn vào Nước Chúa đều được Ngài vui mừng đón nhận nhưng phải “chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào.”
Mời Bạn: Sở dĩ phải qua cửa hẹp bởi không phải tất cả những gì ta đang sở hữu đều có thể mang vào Thiên Đàng. Có những thứ của cải có thể hữu dụng hoặc tăng giá trị cho ta trong cuộc sống trần gian, nhưng lại là một thứ ‘hành lý cồng kềnh’ khi đi qua cánh cửa hẹp để vào Thiên Đàng. Chỉ một thứ mà chúng ta mang bao nhiêu cũng không dư đó là tình yêu. Vậy thì những gì cản trở ta vào Nước Trời, tại sao ta không loại bỏ? Và tại sao ta không “bán đi” những sự đời này để mua sắm lấy những tài sản sẽ tồn tại vĩnh cửu ở đời sau, nơi mối mọt không thể đục khoét, nơi kẻ trộm không thể lấy đi (x. Lc 12,33)?
Chia sẻ: Câu nói “Không ai có thể làm tôi hai chu” (Mt 6,24) với câu “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào” có liên hệ gì nhau?
Sống Lời Chúa: Sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho tha nhân, nhất là những người cùng khổ, để làm giàu cho sự sống đời sau.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, biết rằng nhiều thứ con đang có không thể mang lọt qua cửa Thiên Đàng, nhưng dứt bỏ chúng không khỏi làm con đau, xin ban cho con lòng can đảm để dám chọn điều tốt nhất cho con. Amen.

Aucun commentaire: