vendredi 16 décembre 2011

Thứ Bẩy Tuần III MV


chim có tổ, người có tông
“Ông Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô.” (Mt 1,16)
Suy niệm: Đúng một tuần trước lễ Giáng Sinh, phụng vụ đưa ta đến gần hơn với Đấng sắp được sinh ra là Chúa Giêsu. Ngài có cha, có mẹ, có một dòng dõi như bao người. Dòng dõi này pha trộn ánh sáng và bóng tối, thánh thiện và tội lỗi, một dòng dõi cần được tiếp tục thanh tẩy để trở nên xứng đáng với ơn cứu chuộc của Thiên Chúa. Trong gia phả của Đấng Cứu Thế, vấn đề cốt lõi không phải là niềm tự hào hay mặc cảm về dòng tộc, nhưng là làm sao lời Thiên Chúa hứa với Ápraham và con cháu ông được trường tồn qua muôn thế hệ trong sự nhận biết và yêu mến Đấng đã tạo dựng nên họ.
Mời Bạn: Giả phả, lý lịch nhiều khi là trở ngại không nhỏ cho những người muốn tiến xa hơn trong xã hội. Vì vậy, có người đã cố tình quên đi hoặc khai man gốc tích của mình. Có kẻ lại tự hào quá đỗi đến độ coi thường và xem nhẹ hiện tại của người khác. Thực ra nếu mỗi thành viên không ý thức làm cho dòng dõi mình nên thánh thiện từ thế hệ này sang thế hệ khác, dòng tộc tự nó sẽ không thể cứu được ai hay làm cho ai nên thánh.
Chia sẻ: Bạn có gì để tự hào: tài năng, dòng tộc hay đời sống đạo hạnh của mình?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ noi gương Mẹ Maria: nói tiếng xin vâng để lời Chúa hứa, chân lý Chúa dạy được hiện thực nơi tôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nếu như con không thể quên được gốc tích của mình thì xin cho con cũng đừng bao giờ quên rằng con là người Kitô hữu, là người được tái sinh nhờ phép Thánh Tẩy để thuộc về gia đình của Chúa. Amen.

Aucun commentaire: