jeudi 1 décembre 2011

Thứ Sáu Tuần I MV


sức mạnh của lòng TIN
Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” Mắt họ liền mở ra. (Mt 9,29-30)
Suy niệm: Hẳn hai người mù này có tin vào Chúa Giêsu nên mới đi theo sau Ngài và nài van Ngài chữa lành cho họ. Nhưng Chúa Giêsu còn muốn họ công khai nói lên niềm tin đó. “Con mắt” đức tin của trái tim họ đã mở ra trước con mắt thể xác của họ. Câu trả của hai người mù xem ra đơn giản nhưng liệu con người ngày nay có dám tuyên xưng đức tin cách công khai như thế trong cuộc sống của mình không? Chúa đến để “người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại và kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11,5); chúng ta có dám dùng đời sống và lời nói của mình để chứng thực cho điều đó không?
Mời Bạn: Có thể bạn đã biết Đức Kitô dù bạn chưa mang danh hiệu là kitô hữu; cũng có thể bạn là một kitô hữu nhưng vẫn “âm thầm” chưa sống trọn vẹn niềm tin của mình. Hôm nay, một lần nữa Chúa Giêsu hỏi bạn: “Con có tin là Ta làm được điều đó không?” Có thể bạn sẽ trả lời tin nhưng xin bạn đừng để lời đó chỉ là một lời nói suông; trái lại mời bạn mở cả trái tim ra cho Ngài và để niềm tin của bạn toả sáng trong lời tuyên xưng cũng như cả cuộc sống của bạn nữa.
Sống Lời Chúa: “Con người được nên công chính không phải vì làm những điều luật dạy nhưng là tin vào Đức Giêsu Kitô” (Gl 2,16). Mời bạn thể hiện lòng tin đó qua các việc làm: tham dự thánh lễ, cầu nguyện, hy sinh, bác ái…
Cầu nguyện: Lạy Chúa, bước vào Mùa Vọng, xin cho con mở lòng ra đón chờ Chúa đến và xin mở con mắt đức tin của con để con nhìn thấy những điều kỳ diệu Chúa đang thực hiện mỗi ngày trong cuộc sống quanh con.

Aucun commentaire: