mardi 13 décembre 2011

Thứ Tư Tuần III MV


dấu hiệu để nhận ra chúa
“Ngài là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Đấng nào khác?” (Lc 7,19)
Suy niệm: Dân Do Thái thao thức trông đợi Đấng Cứu Tinh sẽ đến như lời Thiên Chúa đã hứa; thế mà khi Chúa Giêsu đến và ở giữa họ, họ lại không nhận biết. Họ đã mong đợi một Đấng Cứu Thế theo lối suy nghĩ của họ chứ không phải theo đường lối của Thiên Chúa. Chính vì mang cùng một lối suy nghĩ đó mà các môn đệ của Gioan Tẩy Giả đã rơi vào tâm trạng hoang mang về Chúa Giêsu: Ngài được giới thiệu là Chiên Thiên Chúa, nhưng liệu Ngài có phải là Đấng phải đến hay không? Chúa Giêsu đưa ra cho họ dấu hiệu để phân định bằng cách nhắc lại lời ngôn sứ Isaia: “…người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết chỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”
Mời Bạn: Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Thế để giải thoát con người ra khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi; nhưng con người lại mong chờ một cuộc giải phóng bằng quyền lực để thoả mãn những nhu cầu của họ ở trần thế này. Họ muốn thoả mãn khát vọng thống trị bằng tiền của và quyền lực. Con Thiên Chúa làm người trong khó nghèo, khiêm tốn để đem lại tình yêu, an bình và sự sống. Phải loại bỏ cái nhìn thế tục thì con người mới có thể nhận ra Con Thiên Chúa nhập thể trong thế gian.
Sống Lời Chúa: Kiểm điểm: Trong cách sống của tôi có điều gì đi ngược với tinh thần khiêm nhu, nghèo khó của Tin Mừng không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở mắt đức tin cho con, để con nhận ra Chúa đang đến với con trong mỗi việc con làm, và trong từng người con gặp gỡ.

Aucun commentaire: