jeudi 22 décembre 2011

Thứ Sáu Tuần IV MV


đặt tên cho con
Họ tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không được! Phải đặt tên cháu là Gioan.” (Lc 1,60)
Suy niệm: Gioan trong tiếng Do Thái có nghĩa là “Thiên Chúa thương xót.” Sinh con trong lúc tuổi đã cao chẳng phải là ân ban của Thiên Chúa hay sao? Vì thế việc đặt tên cho con không theo thông lệ âu cũng là chuyện dễ hiểu đối với những người trong cuộc (bà Êlisabét và ông Dacaria). Tên trở thành biểu tượng của ơn huệ Thiên Chúa. Tên tiên báo số phận tương lai của con người, nhất là trong Thánh Kinh. Tên khích lệ con người sống xứng đáng với ý nghĩa mà tên gợi ra. Tên chính là người.
Mời Bạn: Chẳng có cha mẹ nào đặt tên không đẹp cho con cái. Khi đặt tên, cha mẹ kỳ vọng con mình sẽ sống tốt theo như ý nghĩa mà tên biểu thị. Bạn có ý thức điều ấy để làm cho cha mẹ mình thoả lòng mong ước không?
Chia sẻ: Là người Công Giáo, ngoài tên gọi ta còn có tên thánh được đặt ngày rửa tội. Có người còn đặt thêm một vị thánh mình yêu mến liền với tên thánh rửa tội nữa. Chúng ta phải làm gì cho xứng với những tên được mang ấy hay chỉ để cho “kêu” mà thôi?
Chia sẻ: Bạn có cảm nghiệm được Thiên Chúa là “Đấng Thương Xót” trong cuộc đời bạn không? Mời bạn chia sẻ với nhóm cảm nghiệm của mình.
Sống Lời Chúa: Sống đạo không chỉ là cầu nguyện-xin ơn, mà còn phải biết nhớ lại những ơn Chúa ban cho mình trong quá khứ để sống tốt hơn cho hiện tại và tương lai.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con không dám xin cho mình được “danh bất hư truyền,” nhưng chỉ xin Chúa cho con được có tên trong sổ hằng sống ngày con đến trình diện Chúa thôi! Amen.

1 commentaire:

cat bui thien than a dit…

Bái phục sh, dù bận rộn đến mấy cũng không thể nào bỏ qua việc chia sẻ lời Chúa hàng ngày. Cám ơn sh đã cống hiến tài năng và sức lực trong việc loan truyền Tin Mừng hàng ngày.