mardi 13 juillet 2010

Thứ Tư Tuần XV TN

KHIÊM TỐN ĐỂ NHẬN BIẾT CHÚA
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11,25)
Suy niệm: Các hình thức thi đua đang nở rộ nhằm kích thích tính sáng tạo của con người. Thế nhưng, mặt trái của chúng là làm cho người ta quá quan tâm đến việc phải hơn người khác, coi thường giá trị của sự nhường nhịn và khiêm tốn. Khiêm tốn là nhân đức cao quí nơi con người và cần thiết trong các mối tương quan. Rất tiếc tính hiếu thắng của tranh đua làm cho sự khiêm tốn bị lu mờ! Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhận thức lại giá trị của nhân đức hiền lành và khiêm tốn mà Chúa dạy ta phải học nơi Người (Mt 11,29). Sống khiêm tốn theo gương Chúa Giêsu chẳng những giúp ta trở nên người đức hạnh, nhưng còn giúp mình nhận biết Chúa là Cha, và nỗ lực để sống như người con ngoan của Ngài.
Mời bạn: Xác tín rằng ân huệ lớn lao nhất trong cuộc đời mình là nhận biết Thiên Chúa là Cha. Và bạn chỉ có thể nhận biết Chúa khi bạn khiêm hạ, mở lòng đón nhận mạc khải từ nơi Ngài. Đức Maria đã thốt lên lời ngợi khen, chúc tụng Chúa sau khi nhận biết tình yêu Chúa dành cho người nữ tỳ hèn mọn như ngài. Noi gương Đức Maria, bạn hãy cảm tạ Chúa đã ban cho bạn đặc ân nhận biết Ngài, và quyết tâm học tập mẫu gương hiếu thảo của Đức Giêsu, để tập sống hiếu thảo với Cha.
Sống Lời Chúa: Khiêm tốn để yêu người và khiêm tốn để nhận biết Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha, vì đặc ân được nhận biết danh Cha. Xin cho nhiều người cũng nhận biết danh Cha và sống hiếu thảo với Cha. Amen.

Aucun commentaire: