vendredi 2 juillet 2010

Thứ Bảy TUần XIII TN

Lễ Kính Thánh Tôma, tông đồ
MỐI PHÚC THỨ CHÍN
“Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,29)
Suy niệm: Nếu ta thấy khó khăn khi phải thực thi Tám Mối Phúc Thật (Mt 5,1-10), thì mối phúc “thứ chín” trong bài Tin mừng hôm nay xem ra dễ chịu hơn, vì Chúa chỉ bảo ta làm một điều mà thôi: hãy tin! Tin như Abraham, Mẹ Maria đã tin và như Tôma cũng đã tin sau khi được Chúa thỏa mãn yêu cầu của ông! Biết bao lần trong đời, Chúa đã gởi đến cho ta những tín hiệu để ta tin vào quyền năng và tình thương của Ngài, chẳng hạn như khỏi một cơn bệnh, thoát một tai nạn, gặp được người tốt bụng giúp đỡ… Vận may ấy không phải là chuyện tình cờ, mà là do Chúa quan phòng gởi đến cho ta đấy! Đức tin dạy ta như thế.
Mời Bạn: Bạn và tôi không hay chưa bao giờ thấy phép lạ nhãn tiền, nhưng chúng ta đã và đang chứng kiến biết bao điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm trong lịch sử và qua thiên nhiên. Mặt khác chúng ta đều có thể cảm nghiệm những điều kỳ diệu Chúa đã làm trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Hãy tận dụng và coi đó như là dấu chỉ để chúng ta tin vào Chúa mạnh mẽ hơn.
Chia sẻ: Mời bạn chia sẻ kinh nghiệm vì tin nên bạn “thấy” Chúa ngay trong cuộc sống hôm nay.
Sống Lời Chúa: Mọi cơ hội trong cuộc đời là tiếng Chúa mời ta suy nghĩ để cảm nghiệm tình yêu của Ngài. Hãy lắng lòng mình lại và học bài học Chúa dạy Thánh Tôma hôm nay, để ta biết tin và yêu Chúa nhiều hơn nữa!
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy, để con được kể vào số những người “có phúc,” dù con không thấy Chúa bao giờ. Amen.

Aucun commentaire: