vendredi 23 juillet 2010

Thứ Bẩy Tuần XVI TN

LÒNG CHÚA BAO DUNG

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : Hãy nhổ cỏ lùng trước đã, bó thành bó và đốt đi, rồi sau đó, hãy thu lúa vào kho lẫm cho tôi.” (Mt 13,30)

Suy niệm: Phán quyết của toà án bao giờ cũng mang tính cách chung cuộc, đóng lại mọi tranh cãi, nhất là đó là phán quyết của toà án tối cao. Trong dụ ngôn, phán quyết chung cuộc không được đưa ra ngay khi cỏ lùng bị phát hiện, nhưng được trì hoãn cho tới tận mùa gặt. Cũng vậy, bao lâu chưa tới ngày phán xét ấy, loài người còn thời gian để sám hối. Nhưng khi thời gian đã mãn, đến ngày tận thế, Thiên Chúa mới phán xét người lành kẻ dữ. Thiên Chúa là Đấng nhân từ, Ngài có đủ kiên nhẫn để chờ đợi tội nhân ăn năn trở lại. Không phải là Thiên Chúa thiếu kiên nhẫn, nhưng là vì thời gian dành cho chúng ta đã hết.

Mời Bạn: Dụ ngôn cỏ lùng cho bạn thấy được lòng nhân từ và bao dung của Thiên Chúa. Ruộng lúa tốt lẫn lộn với cỏ lùng là hình ảnh của chính cõi lòng bạn. Bao lâu bạn còn sống ở đời này, bạn vẫn còn thời gian, còn cơ hội để biến đám cỏ lùng trong lòng bạn trở thành lúa tốt. Thật may mắn, Chúa vẫn cho bạn có thể sửa chữa những lỗi lầm của mình!

Chia sẻ: Trong cánh đồng tâm hồn bạn, lúa hay cỏ lùng đang lớn mạnh hơn?

Sống Lời Chúa: Nếu Thiên Chúa cảm thông và bao dung của đối với bạn thì bạn cũng học bao dung và cảm thông với người khác, bạn nhé.

Cầu nguyện: Nguyện xin Chúa cho chúng con biết noi gương nhân từ cảm thông của Chúa và cùng giúp nhau sửa mình để sống mỗi ngày một tốt hơn.

Aucun commentaire: