lundi 12 juillet 2010

Thứ Ba tuần XV TN

ĐẶC ÂN ĐI VỚI NGHĨA VỤ
“Bấy giờ, Đức Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối.” (Mt 11,20)
Suy niệm: Tại sao Chúa Giêsu khiển trách các thành Khôradin, Bétsaiđa và Caphácnaum? Vì các thành này chứng kiến rất nhiều phép lạ Chúa Giêsu làm, nhưng lòng dạ họ vẫn trơ như đá, không sám hối ăn năn. Tội lớn nhất của họ là tội thờ ơ, không quan tâm đến sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa họ, cũng chẳng để tâm đến lời Chúa nói với họ, và những việc kỳ diệu Chúa làm cho họ. Nói cách khác, tội của dân cư những thành này là sự thụ động: không làm gì cả, tựa như người chôn nén bạc được giao phó cho mình. Họ đã lãnh nhận bao đặc ân từ nơi Đức Giêsu, nhưng họ quên chấp nhận những trách nhiệm và nghĩa vụ mà đặc ân ấy kèm theo.
Mời Bạn: Ngày nay đặc ân Chúa dành cho bạn chẳng kém gì dân cư các thành ven hồ ngày xưa. Chúa Giêsu vẫn hiện diện trong đời sống hằng ngày của bạn, thi ân giáng phúc và hướng dẫn bạn qua Thánh Thần của Ngài. Vì quá mải mê với sự đời, bạn không nhận ra Ngài và tình yêu Ngài dành cho bạn đấy thôi. Mời bạn dành vài phút hồi tâm để tập khám phá ra sự hiện diện yêu thương của Chúa trong cuộc đời mình.
Chia sẻ những đặc ân bạn đang có và cách sống xứng đáng với những đặc ân đã lãnh nhận.
Sống Lời Chúa: Dành vài giây phút cảm tạ Chúa vì những đặc ân đã lãnh nhận, xin Chúa soi sáng để biết cách sống xứng hợp với những đặc ân này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con khiêm tốn nhìn nhận mình yếu hèn, tội lỗi, bất xứng. Xin Chúa thứ tha và ban ân sủng giúp con can đảm thi hành những gì Lời Chúa đòi hỏi hôm nay. Amen.

Aucun commentaire: