mardi 27 juillet 2010

Thứ Tư Tuần XVII TN

DÁM TỪ BỎ ĐỂ ĐƯỢC NƯỚC TRỜI

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng…” (Mt 13,44)

Suy niệm: Thời Xuân Thu có người nước Sở tên là Biện Hoà tìm được viên đá có ngọc bích. Trải qua hai đời vua, Biện Hoà đến dâng ngọc bích, nhưng không vua nào nhận biết mà chỉ cho đó là đá chứ không phải là ngọc. Cứ mỗi lần như thế Biện Hoà lại bị chặt mất một chân vì tội khi quân lừa dối. Biện Hoà đành ôm viên ngọc khóc mãi đến chảy cả máu mắt. Ông khóc không phải vì mất đôi chân mà vì người đời không biết vật quý, cầm ngọc bích trên tay mà cứ cho là hòn đá tầm thường. Trong câu chuyện dụ ngôn, người tìm được kho báu hẳn cũng phải trải qua nỗi khổ tâm như thế. Tìm được kho báu rồi phải chôn giấu; rồi lại phải dám chịu mất mát thiệt thòi, dám bán cả gia tài để mua cho bằng được thửa ruộng có kho tàng ấy. Nước Trời cũng giống như viên ngọc quý đang ẩn giấu. Muốn nhận biết phải có con mắt đức tin, rồi lại phải dám chấp nhận những chống đối, bách hại, dám “bán hết tất cả những gì mình có” thì mới đạt được Nước Trời.

Mời Bạn: Muốn làm giàu thì phải có gan đầu tư. Thế mà muốn đạt được Nước Trời, lắm khi chúng ta còn nhát gan hoặc tiếc rẻ không dám “từ bỏ mình, vác thập giá theo Chúa.” Nơi bạn còn đam mê tội lỗi nào lấn cấn mà bạn chưa dám từ bỏ không? Noi gương thánh Phaolô, chúng ta hãy “coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô” (Pl 3,8).

Sống Lời Chúa: Cùng với thánh Phaolô, tâm niệm: “Tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô” (Pl 3,8).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm sức cho con, cho con dám chết đi cho tội lỗi để được sống cho Chúa; dám từ bỏ tất cả để được Chúa là tất cả đời con.

Aucun commentaire: