jeudi 29 juillet 2010

Thứ Năm TUần XVII TN

Th. Mátta

TÔI TIN HỘI THÁNH CÔNG GIÁO THÁNH THIỆN

“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.” (Mc 13,47-48)

Suy niệm: Chiếc lưới cào thả xuống biển, kéo lên đủ mọi loại cá, không phân biệt. Nước Trời ở giữa thế gian cũng thế, mở rộng cửa đón nhận hết mọi người, không kỳ thị màu da, ngôn ngữ, không giới hạn biên cương, lãnh thổ. Cũng như chiếc lưới thả xuống biển không phải để nằm im tại đó nhưng để được kéo lên, Nước Trời cũng vậy, nó còn tồn tại ở bên kia thế gian này nữa; lúc đó mới diễn ra sự chọn lọc cá tốt với cá xấu. Thế nhưng không phải là cá với cá lọc lựa với nhau! Công việc chọn lọc ấy là của người đánh cá, không phải ở thế gian này mà là trong ngày sau hết.

Mời Bạn: Phải chăng chúng ta nghĩ rằng Giáo Hội chỉ gồm những người đạo đức thánh thiện còn những người tội lỗi phải loại bỏ ra ngoài? Chúng ta quên rằng Giáo Hội còn là công giáo, như “chiếc lưới thả xuống biển, gom lại đủ mọi thứ cá”. Nguồn mạch thánh thiện không xuất phát từ con người mà từ Đức Kitô. Nhờ được tháp nhập với Ngài trong bí tích Rửa tội mà chúng ta, vốn là những người tội lỗi, được thánh hoá. Vì thế công việc của chúng ta là trở nên “cá tốt” bằng việc nỗ lực nên thánh mỗi ngày và mở rộng cửa đón nhận mọi người thành tâm thiện chí. Việc chọn lựa “cá tốt, cá xấu” hãy để lại cho Thiên Chúa trong ngày phán xét.

Sống Lời Chúa: Cùng với nhóm của bạn, đi thăm một gia đình lương dân.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho tất cả những ai tin nhận Chúa Kitô đều được qui tụ trong Nước Cha, là Nước sự thật và sự sống, yêu thương và an bình.

Aucun commentaire: