vendredi 18 novembre 2011

Thứ Bẩy Tuần XXXIIITN


tin mừng cho người tin chúa
“Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20,27-28)
Suy niệm: Để trả lời cho nhóm Sađốc không tin sự sống lại, Chúa Giêsu đã trưng dẫn sách Xuất Hành 3,6 nói về việc Thiên Chúa tự mạc khải Danh Ngài cho Israel. Ngài không phải là Thiên Chúa vô cảm, xa cách trong suy tư của con người. Trái lại, Ngài là Thiên Chúa có trái tim nhân hậu và gần gũi. Có trái tim, nên Thiên Chúa yêu thương con người trước, đã sáng kiến chọn Ápraham, Ixaác và Giacóp trước khi các ông biết Ngài. Là Thiên Chúa gần gũi, Ngài luôn can dự vào cuộc đời của các tổ phụ qua việc hướng dẫn, nâng đỡ họ đến miền đất hứa. Chưa hết, khi họ vượt qua cuộc đời này, Ngài cho họ được sống mãi trong hạnh phúc. Ai tin vào Ngài sẽ được sống muôn đời.
Mời Bạn: Nghe Lời Chúa hôm nay “Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống,” bạn có nghiệm thấy một tin mừng đang vang lên: Những anh chị em của chúng ta đã qua đời thật ra đang sống, vì họ tin vào Thiên Chúa, Đấng là Chủ sự sống, Đấng không muốn cho bất cứ ai thuộc về Ngài mất sự sống?
Chia sẻ: Chắc chắn Thiên Chúa không muốn nhìn thấy chúng ta như những xác chết trong bãi tha ma. Vậy Ngài muốn bạn sống hôm nay như thế nào để được sống đời đời?
Sống Lời Chúa: Dâng một việc hy sinh hay dự thánh lễ cầu cho các linh hồn trong luyện ngục.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn tin cậy vững vàng vào sự phục sinh của Chúa. Amen.

Aucun commentaire: