mardi 1 novembre 2011

Thứ Tư Tuần XXXI TN


Cầu cho các tín hữu đã qua đời
TIN SẼ ĐƯỢC SỐNG
“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,40)
Suy niệm: Tại các nghĩa trang Công giáo chúng ta thường thấy câu: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.” Tin luôn là điều Chúa Giêsu đòi hỏi trước khi Người chữa lành: “Anh có tin vào Con Người không?” (Ga 9,35). Tin để được sống mà “sự sống đời đời là nhận biết Chúa Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật và Đức Giêsu Kitô mà Chúa Cha đã sai đến” (Ga 17,3). Tin là sống như Ngài: “Tôi từ trời mà xuống không phải để làm theo ý tôi nhưng làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38). Vì thế cả đời Ngài đã sống cho ý Cha nên trọn: “Lương thực của Thầy là thi hành ý Cha, Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,34).
Mời Bạn: Khoa học kỹ thuật có thể mang lại một cuộc sống đầy tiện nghi nhưng không thể mang đến hạnh phúc cho con người. Vẫn còn đó những bệnh tật làm con người bó tay và vẫn còn đó cái chết là giới hạn tối hậu mà con người phải dừng lại. Thế nên niềm tin vào sự sống lại mời bạn sống tròn đầy giây phút hiện tại, sinh lời “nén bạc” Chúa trao, để đến ngày trở về diện kiến Chúa chúng ta được Ngài đón nhận như “người tôi tớ trung thành” (Mt 25,21).
Chia sẻ: Ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sự sống đời đời. Bạn có thấy mình cứng lòng không tin vào sự hiện diện của Chúa ở đời này không?
Sống Lời Chúa: Dâng nhiều hy sinh đặc biệt trong tháng này để cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là những linh hồn đang cần đến lòng thương xót của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con vững tin vào Chúa, sống cho tròn đầy giây phút hiện tại, hầu chờ tới ngày an vui thanh thản trở về với Chúa.

Aucun commentaire: