mercredi 16 novembre 2011

Thứ Năm Tuần XXXIII TN


Th. Êlisabét Hungari
sứ điệp bình an
“Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,42)
Suy niệm: Những ngày cuối năm phụng vụ, Lời Chúa luôn đề cập đến tai hoạ và bình an. Tai hoạ sẽ trở thành an bình khi con người thực hiện những cái “phải chi!” Có những cái phải chi đem đến khổ đau và hối hận, kiểu như phải chi “ngày ấy mình đừng quen nhau, thì ngày nay có đâu buồn đau!” Nhưng cũng không thiếu những cái phải chi mang lại an bình, đó là phải chi ngày hôm nay mỗi người nhận ra những gì đem lại hạnh phúc và bình an. Cũng như phải chi trong những ngày ấy, người Do Thái nhận ra Đức Giêsu hiện diện giữa họ để đem niềm vui và an bình, phải chi họ vâng nghe theo lời giảng dạy của Ngài, họ đâu phải chịu cảnh lưu đày sau khi đền thờ bị phá hủy năm 70.
Mời Bạn: Ai cũng được Chúa ban cho những cơ hội thuận tiện để ăn năn sám hối. Người khôn ngoan biết học những bài học của lịch sử, biết chắt lọc những kinh nghiệm của bản thân, cũng như vâng nghe theo Lời Chúa, sẽ tìm được bình an và hạnh phúc. Người nhắm mắt bịt tai sẽ hối hận nhiều về sau. Đừng để bất cứ một cơ hội nào Lời Chúa kêu gọi bạn sám hối vuột khỏi tầm tay của bạn.
Chia sẻ: Hãy chia sẻ cho người thân một kinh nghiệm mà cho đến bây giờ còn làm bạn hối tiếc vì đã bỏ lỡ.
Sống Lời Chúa: Hãy tâm niệm lời này: “Ngày hôm nay ước gì anh em nghe Lời Chúa phán, chớ cứng đầu cứng cổ với Ta” (Tv 94,8).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra ý Chúa của ngày “hôm nay” để con làm theo, vì thời giờ mỗi ngày mỗi thu hẹp lại. Con có thể có tiền để mua đồng hồ, nhưng không mua được thời gian.
(Theo tục ngữ Hà Lan)

Aucun commentaire: