mardi 29 novembre 2011

Thứ Tư Tuần I MV


Th. Anrê, tông đồ
 mời gọi – đáp trả
Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,19)
Suy niệm: Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010 nhắc lại giáo huấn của Công Đồng Vatican II rằng loan báo Tin Mừng là lý do hiện hữu của Giáo Hội, và vì thế truyền giáo không chỉ là một trong những hoạt động của Giáo Hội mà là “nắm men thấm nhập, khơi dậy và chi phối mọi khía cạnh của đời sống Giáo Hội” (số 31). Mới đây trong sứ điệp ngày Chúa Nhật Truyền Giáo, Đức Bênêđitô XVI lại nhấn mạnh: “Từ cá nhân những người đã được rửa tội đến những cộng đoàn giáo hội, tất cả đều phải dấn thân vào việc truyền giáo không phải như một việc thỉnh thoảng mới làm hoặc theo thời vụ, mà là một cung cách sống thường xuyên, một lối sống của người Kitô hữu.” Các ngài chỉ lặp lại lời mời gọi của Chúa Kitô hôm nay: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành kẻ lưới người như lưới cá.” Lời mời gọi cần được đáp trả.
Mời Bạn: Những lời đó quá đủ để thúc đẩy chúng ta dấn thân loan báo Tin Mừng một cách tích cực hơn. Dù bạn là ai hay sống trong bậc sống nào, bạn cũng được mời gọi hãy trở thành “ngư phủ” của Chúa theo ơn gọi và khả năng của mình. Tấm lưới sẽ thu được nhiều cá nhất chính là đời sống chứng nhân giữa lòng đời với niềm xác tín: Dù ăn hay uống hay làm bất cứ việc gì tôi cũng sẽ làm mọi sự cho danh Chúa được cả sáng.
Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho một người bạn lương dân của mình và tìm dịp nói về Chúa Kitô cho bạn mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra tiếng Chúa kêu mời và mau mắn đáp trả để con có thể trở thành chứng nhân loan báo Tin Mừng trong môi trường mà con đang sống.

Aucun commentaire: