mardi 22 novembre 2011

Thứ Tư Tuần XXXIV TN

Th. Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo
bí quyết sống còn
“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống của mình.” (Lc 21,19)
Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta một bí quyết để tồn tại, để giữ được mạng sống mình, đó là sự kiên trì. Kiên trì ở đây không chỉ là nỗ lực của ý chí, mà còn là biết vận dụng những ơn trợ lực Chúa ban cho. Ơn trợ lực ấy là giúp cho chúng ta “ăn nói thật khôn ngoan,” đảm bảo “không một sợi tóc nào trên đầu anh em bị mất.” Vì vậy, chúng ta sẽ không quá khiếp sợ trước bạo quyền. Không phải bạo quyền thế gian nắm giữ vận mạng chúng ta, nhưng là chính Chúa. Vì thế, nếu chúng ta biết đặt mình vào bàn tay quan phòng của Ngài, mạng sống chúng ta được gìn giữ bảo đảm. Các thánh tử đạo đã áp dụng những điều ấy để tồn tại và nêu gương cụ thể cho chúng ta.
Mời Bạn: Đi tìm một giải pháp hữu hiệu để sinh tồn trong cuộc đời dương thế đã là khó khăn, huống hồ cho cuộc sinh tồn vĩnh cửu! Chúa thương chúng ta, Ngài đã vạch ra ta con đường sống. Đó là con đường sống yêu mến Thiên Chúa và thương yêu đồng loại theo tinh thần Tám Mối Phúc Thật. Phần còn lại là do chúng ta có dám tin, có muốn vận dụng điều Chúa ban vào trong cuộc sống này hay không, nhất là trong những lúc gặp thử thách gian nan.
Chia sẻ: Trong đời sống hiện nay, điều  gì đang làm cho bạn mất phương hướng và có nguy cơ dẫn đến việc đánh mất niềm tin? Tại sao?
Sống Lời Chúa: Hãy luôn tâm niệm lời này của Thánh Inhaxiô nói với Thánh Phanxicô Xaviê: “Được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn nào có ích gì!”
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con được ơn sáng suốt để biết chọn lựa điều Chúa muốn, và dấn thân theo đuổi cuộc sống muôn đời. Amen.

Aucun commentaire: