mardi 15 novembre 2011

Thứ Tư Tuần XXXIII TN


Th. Magarita Scốtlen
sinh lợi nén bạc chúa trao
“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” (Lc 19,13 )
Suy niệm: Hai lý do để Đức Giêsu kể dụ ngôn này: “vì Người đang ở gần Giêrusalem” và vì dân chúng “tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi.” Các tôi tớ của nhà quý tộc được ủy thác hai công việc phải làm, đó là nhận yến bạc và sinh lợi. Hai động tác cho thấy bản chất con người của họ là đầu tư để sinh lợi hay cất giữ để hoàn trả nguyên vốn. Tương tự, ai cũng được Thiên Chúa tin tưởng giao phó cho một số yến bạc như chức vụ, tài năng, sức khỏe, tài sản, kiến thức chuyên môn... Người đầu tư để sinh lợi là người biết dùng chúng để làm chứng cho Tin Mừng Nước Trời theo hoàn cảnh, khả năng riêng của mình. Người bọc khăn giữ kỹ yến bạc là người sử dụng chúng hoàn toàn cho lợi ích bản thân. Một điều tất yếu là tất cả mọi người đều phải “tính sổ” khi Đức Kitô trở lại.
Mời Bạn: Sinh lợi cho Nước Trời hay sinh lợi cho riêng bản thân là vấn đề sinh tử của mỗi người. Được ban cho nhiều khả năng hay ít, đó không phải là yếu tố quyết định cho hạnh phúc muôn đời, nhưng là tấm lòng của bạn. Thiên Chúa không nhìn cái bạn cầm trong tay, nhưng nhìn điều bạn có nơi trái tim.
Chia sẻ: Tôi có thể và phải làm gì để yến bạc Chúa giao được sinh lợi trong bổn phận của mình?
Sống Lời Chúa: Sử dụng và thi hành những ân ban và trách nhiệm Chúa trao cách trung thành theo ý Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã tin tưởng giao phó cho con những bổn phận trong đời sống làm người và làm con Chúa. Xin giúp con thi hành với tất cả tình mến, sự sáng tạo, tự do và trách nhiệm để tôn vinh và phụng sự Chúa. Amen.

Aucun commentaire: