dimanche 20 novembre 2011

Thứ Hai Tuần XXXIV TN A


Đức Mẹ dâng mình
trong gia đình của chúa
Đức Giêsu nói: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50)
Suy niệm: Trong 42 năm cầm quyền, ông Gaddafi, cựu tổng thống Libya, đã phạm nhiều sai lầm. Một trong những sai lầm ấy là quá chăm lo vun quén cho gia đình riêng: tài sản gia đình lên đến 168 tỉ đô la Mỹ, con cháu sống xa hoa, phung phí, bên cạnh đại đa số dân chúng nghèo khổ. Đáng sợ hơn nữa, đó không phải là cách hành xử của riêng ông, mà còn là của những kẻ độc tài tham lam nhan nhản khắp nơi. Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay mở cửa cho chúng ta bước vào gia đình của Thiên Chúa, một đại gia đình mới, rộng lớn, mở rộng cho mọi người, không loại trừ ai. Để bước vào đại gia đình này, để trở nên thân thiết, ruột thịt với Ngài, với Chúa Cha và với nhau, không cần dựa trên huyết thống, mà chỉ cần “thi hành ý muốn của Thiên Chúa” trong cuộc sống mỗi ngày.
Mời Bạn: Đức Maria là mẹ Đức Giêsu, không chỉ do đã sinh ra Đức Giêsu, nhưng còn vì đã thi hành ý muốn của Thiên Chúa cách trọn vẹn. Là thành viên trong gia đình Thiên Chúa, mời bạn noi gương ngài, nỗ lực thực hiện ý muốn của Thiên Chúa, được gói ghém cụ thể trong kinh Lạy Cha.
Sống Lời Chúa: Dựa vào kinh Lạy Cha, tôi xét mình xem lời nguyện nào thường thiếu sót, lơ là nhất, và tôi sẽ sửa chữa lại bang cách thi hành điều đó với tất cả nỗ lực và thiện chí của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong gia đình của Chúa, chúng con có một người mẹ gương mẫu là Đức Maria. Xin cho chúng con không chỉ năng đến cầu xin Đức Mẹ trợ giúp, nhưng đặc biệt noi theo mẫu gương trung tín thưc hiện thánh ý Thiên Chúa của Mẹ. Amen.

Aucun commentaire: