mercredi 9 novembre 2011

Thứ Năm Tuần XXXII TN


Th. Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh
 đâu có tình thương, triều đại thiên chúa đang ở đó
“Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21)
Suy niệm: Giống như nhiều người trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo, ngày nay cũng có nhiều người cho rằng ngày tận thế đã gần kề, và Nước Trời đã ở gần tầm tay, nên họ coi những “sự đời này” chẳng những là vô ích mà lại còn xấu xa tội lỗi nữa. Thế nhưng, có những người đứng ở thái cực ngược lại, cho rằng chẳng cần tìm kiếm thiên đường đâu xa: hạnh phúc thiên đường đã có ngay ở thế gian này, hãy tận hưởng; thế là đủ rồi! Chúa Giêsu trong Phúc Âm hôm nay cho biết Nước Trời không phải là “ở đây hay ở kia.” Ngay khi bắt đầu rao giảng Ngài đã nói: “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” rồi. Quả vậy, khi Con Thiên Chúa nhập thể làm người, Nước Thiên Chúa bắt đầu hiện diện ngay trên trần gian này. Chúa chính là hiện thân của Nước Trời. Cả cuộc sống của Ngài trên trần gian này là để thiết lập, rao giảng và làm cho triều đại Nước Thiên Chúa càng ngày càng hiển lộ rõ nét qua cách sống yêu thương, phục vụ của Ngài.
Mời Bạn: Nước Trời sẽ hoàn tất mai sau nhưng bây giờ đã hiện diện trên trần gian rồi. Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Chúa hiện diện. Vì vậy, làm cho thế giới này tràn ngập tình yêu thương chính là chuẩn bị cho Nước Trời mau thể hiện. Góp phần với Chúa Giê-su Ki-tô mà xây dựng Nước Trời ngay từ hôm nay là trách nhiệm của mỗi người Ki-tô hữu.
Sống Lời Chúa: Cố gắng dấn thân làm cho thế giới này tràn ngập tình yêu thương. Đó là dấu chỉ Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta.
Cầu nguyện: Hát bài “Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời.

Aucun commentaire: