mercredi 23 novembre 2011

Thứ Năm Tuần XXXIV TN


Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 mất và được
“Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,24)
Suy niệm: Cái quý nhất của con người trong cuộc đời là mạng sống. Vì thế, ai cũng muốn bảo tồn và làm phong phú sự sống của mình. Người ta tìm mọi cách làm sao cho đời sống của mình được tiện nghi, thoải mái, nhất là kéo dài sự sống. Nhưng đời người có hạn, người ta sống tới một lúc nào đó rồi sẽ chết. Sự sống đời này, dù muốn dù không, cũng sẽ mất đi; cái mình tìm kiếm và tích luỹ rồi sẽ không thuộc về mình nữa. Nếu chỉ sống cho mình thì chết là hết. Ngược lại, nếu ai sống cho Đức Giêsu và tin vào sự sống vĩnh cửu, họ sẽ chọn cách sống thế nào để sau khi mạng sống này qua đi, họ sẽ được sự sống mới thường tồn như Chúa hứa.
Mời Bạn: Giáo Hội đã tôn vinh 118 vị trong số 130.000 tín hữu tử đạo ở Việt Nam. Là con người, các ngài cũng quý trọng mạng sống mình. Thế nhưng, các ngài hơn chúng ta ở chỗ biết đánh giá và dám chọn lựa cái lớn lao, hy sinh cái nhỏ bé. Các ngài đã can trường chịu đánh mất mạng sống thể lý là điều ai cũng muốn duy trì, để đánh đổi lấy sự sống đời đời như Chúa hứa. Nay các ngài đang được ân thưởng trong sự sống hoan lạc viên mãn bên Chúa. Cái mất, cái được của các ngài là lời nhắc nhở chúng ta can đảm đánh đổi cái cỏn con để được cái lớn lao gấp bội.
Sống Lời Chúa: Năng nghĩ và hướng về đời sống vĩnh cửu để thêm lòng can đảm chấp nhận đau khổ ở đời này vì Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con lòng kiên cường, dám đánh đổi những gì là nhỏ bé, tạm thời, để được Chúa là nguồn hạnh phúc vô tận.

Aucun commentaire: