samedi 15 octobre 2011

Chúa nhật XXIX TN A

TRẢ VỀ CHO THIÊN CHÚA
“Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22, 21)
Suy niệm: “Xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?” Câu hỏi này đặt Đức Giêsu vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”: nếu trả lời “có,” Ngài sẽ ở về phía đối lập với quần chúng; nếu trả lời “không,” Ngài sẽ bị phái Hêrôđê tố cáo làm cách mạng chống Rôma. Cũng như những cuộc tranh luận trước đây, tình thế đảo ngược sau câu trả lời khôn khéo của Đức Giêsu. Nhìn hình Xêda trong đồng tiền họ đưa, Ngài trả lời: “Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Người Kitô hữu vừa là công dân tốt của đất nước mình sống, vừa phải là công dân nhiệt thành của Nước Thiên Chúa, một xã hội lý tưởng Thiên Chúa đã lập trên trần gian.
Mời Bạn: Đức Giêsu mời bạn nỗ lực hành động để những giá trị của Nước Thiên Chúa được thấm nhuần vào mọi khía cạnh của xã hội trần thế: kinh tế, nghệ thuật, văn hóa… Trong xã hội bị tục hóa hôm nay, khi con người muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống, lời mời gọi đó càng thúc bách hơn. Quả thật, “con người có thể thực hiện tham vọng hồ đồ của mình là xây dựng thế giới này không có Thiên Chúa, nhưng cuối cùng thế giới này sẽ quay lại chống con người” (Hòa giải và thống hối,# 18).
Chia sẻ: Tôi có cố gắng phục vụ công ích xã hội và làm giá trị Nước Thiên Chúa thấm vào cơ cấu xã hội không?
Sống Lời Chúa: Tôi tâm niệm câu Lời Chúa: “Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác; chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta” (Is 45,5).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Vua cai trị mọi loài, xin Trái Tim Chúa làm vua, cai trị lòng con suốt đời.” Amen.

Aucun commentaire: