jeudi 27 octobre 2011

Thứ Sáu Tuần XXX TN

Th. Simon và Giuđa, tông đồ
đến với chúa từng phút giây
Đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem… đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. (Lc 6,17-18)
Suy niệm: Người ta nghĩ rằng lúc cuộc đời mình gặp hạnh phúc là lúc ta dễ gặp Chúa vì Chúa ở với ta, còn khi bất hạnh thì khó thấy Ngài vì Ngài bỏ ta. Không! Tình yêu Thiên Chúa bao trùm mọi tạo vật, thấm nhập cuộc sống con người. Tình yêu ấy như không khí mà chúng ta hít thở từng phút giây, như ánh sáng chiếu soi ban ngày, soi tỏ ban đêm. Hơn thế nữa, Chúa đã xuống thế làm người để hòa nhịp vào từng con tim, cùng chung chia cuộc sống với con người, và để xoa dịu nỗi đau tinh thần cũng như thể xác. Cho nên, nếu khiêm tốn tìm đến Chúa, nghe và tin vào Lời Ngài giảng dạy, chúng ta sẽ nhận được nhiều ơn lành như các môn đệ và đoàn lũ dân chúng trong Tin Mừng hôm nay vậy.
Mời Bạn: Chúa hiện diện khắp mọi nơi: trong từng người, mọi hoạt động trong cuộc sống. Vậy, bạn hãy đến với Chúa qua việc sống hết mình cho Chúa vì Ngài chính nguồn bình an. Hãy đến với các Bí Tích vì đó chính là nguồn mạch mọi ơn lành. Hãy đến với Lời Chúa và sẵn sàng vâng lời Chúa, vì Lời Chúa chính là đèn soi ta đến bến bờ hạnh phúc.
Chia sẻ cảm nghiệm của bạn sau mỗi lần suy niệm Lời Chúa hay rước Chúa Giêsu Thánh Thể.
Sống Lời Chúa: Kết hiệp sâu xa với Chúa bằng việc suy niệm Lời Chúa và năng lãnh nhận các bí tích.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho con được tắm mát trong suối hồng ân của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết đến và kết hợp với Chúa qua từng phút giây trong đời sống của con. Amen.

Aucun commentaire: