dimanche 23 octobre 2011

Chúa nhật XXX TN A


Khánh Nhật Truyền Giáo 
trọng tâm là yêu thương
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, là Thiên Chúa ngươi…, và ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,37.39)
Suy niệm: Giữa cả một rừng của Luật Do Thái đâu dễ tìm ra một điều trọng tâm, gồm tóm tất cả ý nghĩa của Lề Luật. Nhưng đối với Chúa Giêsu điều đó không khó; Chúa đã chỉ ra: đó là kính mến Thiên Chúa và yêu thương con người. “Luật vị nhân sinh,” Lề Luật được đặt ra không phải cho Thiên Chúa nhưng là vì con người và để giúp con người sống theo đường lối của Thiên Chúa mà được cứu độ. Mặt khác, nếu luật lệ chỉ dừng lại chỗ “cho con người” mà bỏ qua Thiên Chúa thì lề luật đó sẽ bị khập khiễng! Luật lệ nào làm ra chỉ để “trị” chứ không phải để “yêu thương” thì luật ấy cũng gây đau khổ cho nhau mà thôi. Vì thế trọng tâm của lề luật là tình yêu để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại.
Mời Bạn: Ngày nay nhiều người cho rằng luật làm khổ nhiều hơn là giúp họ yêu thương nhau hơn. Bạn có nghĩ như vậy hoặc đã là “nạn nhân” của lề luật chưa? Sở dĩ có chuyện “làm khổ nhau” như vậy là vì người ta đã đặt lệch trọng tâm của luật theo chiều hướng vụ lợi ích kỷ. Thánh Âu-tinh cho ta một chỉ dẫn gọn ghẽ và tuyệt vời về cách sống này: hãy yêu thì muốn làm gì cũng được!
Chia sẻ: Lề luật của Chúa là thiên luật, có giá trị tuyệt đối. Bạn có bị cám dỗ tương đối hoá lề luật của Ngài không?
Sống Lời Chúa: Hãy trân trọng lời này của Chúa Giêsu: “Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi” (Mt 5,18).
Cầu nguyện: Xin cho biết thật tâm yêu mến Chúa để nhờ đó con yêu mến anh chị em con hơn, và biết giúp nhau sống tuân thủ Lề Luật của Chúa.

Aucun commentaire: