mardi 18 octobre 2011

Thứ Tư Tuần XXIX TN

Th. Gioan Brêbớp, Ixaác Giogơ và các bạn tử đạo
sẵn sàng chờ… để gặp gỡ
“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40)
Suy niệm: Đối với người tin, cuộc sống được ghi nhớ, đánh dấu qua những cuộc “viếng thăm,” “can thiệp” của Thiên Chúa vào những ngày giờ, những khoảnh khắc đặc biệt: Chúa đã đến, Ngài đang đến khong ngừng, và Ngài sẽ đến để phán xét và cứu rỗi thế gian. Tha thiết chờ đợi ngày Chúa trở lại lần cuối cách hữu hình, các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai đã khẩn khoản nài xin: “Maranatha!” “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!” (1 Cr 16,22; Kh 22,17.22). Tâm tình chờ mong này cũng thường xuyên được các tín hữu bày tỏ trong lời kinh nguyện Thánh Thể: “Chúng con chờ ngày Chúa đến trong vinh quang… Chúng con mong chờ ngày Chúa đến, xin Ngài hãy đến!”
Mời Bạn: Bình tâm suy niệm Lời Chúa dạy hôm nay: “Hãy sẵn sàng vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến!
Chia sẻ: Bạn có kinh nghiệm về những lần Chúa đến trong đời bạn chưa, hay chỉ chờ Chúa đến trong ngày bạn lìa  đời? Chắc chắn Chúa đã đến với bạn rất nhiều lần nhưng có thể bạn không thấy, thậm chí có lần khước từ Ngài? “Người đã đến nhà mình nhưng, người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11).
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày khi rước lễ tôi sống tâm tình chờ đợi này bằng việc kết hợp thân mật với Chúa: “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” ( Kh 3,20).
Cầu nguyện: Chúa ơi, xin thương tỉnh thức tâm hồn con, để con sẵn sàng chờ Chúa trong những cuộc hẹn thân mật với Chúa! Amen.

Aucun commentaire: