dimanche 30 octobre 2011

Thứ Hai Tuần XXXI TN A


không mong chờ đáp lễ
“Họ không có gì đáp lễ, và như thế, anh mới thật là có phúc: vì sẽ được đáp lễ trong ngày kẻ lành sống lại.” (Lc 14,14)
Suy niệm: “Cho người có lòng biết ơn là một cách cho vay” (Ngạn ngữ Anh). Người “có lòng biết ơn” phải lo đáp lễ những gì họ đã nhận được mỗi khi có dịp thuận tiện. Họ đáp lễ bằng hiện kim, hiện vật, tình cảm hay bất cứ món quà nào tương xứng. Đức Giêsu mời gọi ta vượt lên trên những tính toán tự nhiên, dẹp bỏ thói quen “cho vay” trá hình này, để tiến một bước thật xa: sống tinh thần vô cầu của người con cái Chúa. Người công dân trong Nước Thiên Chúa phải chấp nhận một quy luật khác thường: Ai cho để mong được đáp lễ sẽ không được phần thưởng đáp lễ nào; trái lại, ai cho nhưng không nghĩ đến việc đáp lễ, chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng từ Thiên Chúa.
Mời Bạn: Thiên Chúa ban tặng, cho đi chỉ vì một động lực duy nhất: Ngài yêu con người. Đó là cách cho tốt nhất và đích thật. Mời bạn thanh luyện động lực cho, ban tặng của mình, để chuyện đáp lễ dưới mọi hình thức không còn trong thói quen “lập trình” sẵn của bạn. Bạn có thể bắt đầu từ hôm nay, được không?
Chia sẻ: Lâu nay bạn thường cho, trao tặng vì lý do gì? Bắt đầu hôm nay bạn sẽ thực hiện điều này vì lý do gì?
Sống Lời Chúa: Tôi bắt đầu dành thời giờ, của cải, sự chăm sóc, việc quan tâm cho một vài người tôi biết chắc họ không có gì để đáp lễ lại mình.
Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu, chúng con thích được đáp lễ: “bánh ú đi, bánh dì lại.” Thế nhưng hôm nay Chúa dạy chúng con: cứ cho “bánh ú đi” và không mong “bánh dì lại.” Vâng, chúng con biết chắc mình sẽ thiệt thòi rất nhiều nếu sống theo Lời Chúa dạy. Chúng con xin chấp nhận vì yêu Chúa. Amen.

Aucun commentaire: