samedi 20 octobre 2012

Chúa nhật XXIX TN BKhánh Nhật Truyền Giáo
NÉT ĐẸP TRUYỀN GIÁO
“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,45)
Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay – Chúa Nhật 29 thường niên B - có thể sử dụng để suy niệm về một nét đẹp khác nữa của việc truyền giáo hiện nay: Chúa Giêsu là nhà truyền giáo đầu tiên Chúa Cha gởi đến trần gian để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Mục tiêu của Ngài là phục vụ. Trước hết là phục vụ Tin Mừng, sau là phục vụ mọi người để Tin Mừng được sáng tỏ. Nói cách khác, Chúa Giêsu trở nên chứng tá của Tin Mừng qua cung cách phục vụ, chứ không chỉ nói suông. Đây là một nét đẹp của truyền giáo. Truyền giáo là làm sao cho mọi người nhìn nhận Tin Mừng của Thiên Chúa và làm cho họ biết phụng sự Thiên Chúa và phục vụ nhau, xây dựng Nước Chúa thấm đẫm tinh thần hy sinh, bác ái. Bao lâu Kitô hữu còn để mình được phục vụ mà không phục vụ người khác thì Tin Mừng khó có cơ may bén rễ và phát triển trên thế gian này.
Mời Bạn: Bạn đã và đang chứng kiến bao nhiêu tu sĩ, tín hữu cúi xuống để tận tuỵ chăm sóc các bệnh nhân, bao nhiêu người thiện chí không ngại chấp nhận nguy hiểm để dấn than cho công bình xã hội, chăm sóc giáo dục cho bao trẻ em bị bo rơi… Những con người này chắc chắn ít nhiều đang làm thay đổi não trạng thế tục và thực dụng của con người ngày nay, muốn coi cuộc sống đời này như một cơ hội để giành giật những mối lợi cá nhân, những sở hữu riêng tư.
Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái phục vụ cụ thể để loan báo Tin Mừng nơi môi trường bạn đang sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, “xin cho con biết mến yêu và phục vụ Chúa trong mọi người.” Amen.

Aucun commentaire: